Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schiphol is een dynamische plek waar veel mensen bijeenkomen. Ook is Schiphol een stressvolle plek, waar mensen op kunnen vastlopen. Schiphol Social Work (SSW) houdt zich op Schiphol bezig met de toeleiding naar hulp en zorg van kwetsbare en verwarde mensen en het vinden van een passende oplossing voor deze mensen. Door het inzetten van actief veldwerk en intensief overleg en samenwerking met meerdere partijen, zoals de medische dienst, GGZ-crisisdienst, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en beveiligingsdiensten op Schiphol, worden problemen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en wordt, zo mogelijk, op een zo kort mogelijke termijn een oplossing gezocht. Deze methodiek, gericht op samenwerking maar ook in overleg met de persoon zelf, zijn netwerk en andere relevante partijen, blijkt geschikt in het vinden van oplossingen bij problemen van mensen met verward gedrag op de luchthaven. Zo hebben verscheidene partijen zoals Schiphol, gemeenten, GGZ en de Kmar, BuZa ervaren dat de voornoemde aanpak werkt. Door de snelle, passende oplossing en toeleiding naar hulp/zorg bespaart het capaciteit en daarmee kosten. Nu de aanpak van SSW reeds zeer succesvol is gebleken, is het van belang dat de aanpak uitgebreid kan worden en verder inhoudelijk, organisatorisch en financieel worden geborgd om voortzetting ervan te garanderen. Daarnaast groeit de groep mensen met verward gedrag op Schiphol nog steeds. Over het algemeen lukt het SSW en de ketenpartners om deze mensen zo goed mogelijk te helpen maar lopen zij wel tegen de grenzen van hun capaciteit aan.

 

Ondanks de jarenlange inzet van de succesvolle formule door onder andere SSW, blijft er een groep op Schiphol in beeld die resistent lijkt te zijn voor zorg en hulp. Duidelijk wordt dat voor deze doelgroep op Schiphol een grens is bereikt binnen het huidige zorgaanbod en dat er een oplossing moet worden gezocht, mogelijk buiten de bestaande kaders. Nader onderzoek leert dat deze groep zich niet alleen kenmerkt door overlastgevend gedrag en ernstige psychiatrische problematiek (EPA) en verslaving etc. duidelijk is dat de groep zich door meerdere regio’s en beweegt en daardoor onvoldoende in beeld komt of blijft. In die gevallen is er geen zorgkader bekend en lijkt de verantwoordelijkheid van een eventueel betrokken regio te ontbreken of onvoldoende werkbaar, bijvoorbeeld wanneer de regiogrens wordt gepasseerd of iemand een langere periode uit beeld is. In deze gevallen kan gesproken worden van landelijke problematiek, welke een landelijke aanpak nodig heeft om tot een structurele oplossing te komen.

 

Gekeken wordt hoe een regiefunctie ingericht kan worden, dat zich richt op het in kaart brengen van een formeel en informeel netwerk rondom de doelgroep. Hierbij wordt de zorg naar het projectteam toegetrokken en zo nodig bij GGZ InGeest ingeschreven om de ingewikkelde problematiek in kaart te brengen, een plan van aanpak op te stellen met daarin de lange termijn-doelen die een duurzame oplossing bieden. De opzet is gericht op het samenwerken met partners als de OGGZ-afdeling van de GGD’s, GGZ-instellingen, gemeenten, politie en KMar. Het doel is het opzetten van een zorgtraject op de langere termijn waarbij een regiehouder wordt aangesteld die niet gebonden is aan regio- of zelfs langs grenzen en de betreffende casuïstiek lange tijd kan volgen. De regiehouder kan gezien worden als een spin in het web rondom de ingewikkelde problematiek van extreem zorgwekkende zorgmijders teneinde niet alleen een kostenbesparing te bewerkstelligen, maar ook een oplossing te creëren in het landelijke probleem van een zorgvacuüm; dat op Schiphol zo duidelijk aan het licht komt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website