Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk-GGD biedt een meerwaarde in Haaksbergen. De wijk-GGD biedt snelle, laagdrempelige en outreachende inzet of vervolg op een signaal. De wijk-GGD voert voorwerk voor een hulpverleningstraject (‘kneedfase’) uit. Zorgmijders en mensen die overlast veroorzaken worden bereikt en deze personen komen beter in beeld.

De wijk-GGD herkent de problematiek op diverse leefdomeinen, heeft brede ervaring en een attitude passend bij het outreachende werk. De wijk-GGD spreekt ‘de taal’ van hulpverleners en zorgorganisaties. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bestaande zorg- en ondersteuningsstructuren. De wijk-GGD heeft contact met politie, woningbouw, bemoeizorg en professionals in de Noaberpoort.De politie als belangrijke leverancier van meldingen is erg tevreden over de samenwerking.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk-GGD biedt een meerwaarde in Haaksbergen. De wijk-GGD biedt snelle, laagdrempelige en outreachende inzet of vervolg op een signaal. De wijk-GGD voert voorwerk voor een hulpverleningstraject (‘kneedfase’) uit. Zorgmijders en mensen die overlast veroorzaken worden bereikt en deze personen komen beter in beeld.

De wijk-GGD herkent de problematiek op diverse leefdomeinen, heeft brede ervaring en een attitude passend bij het outreachende werk. De wijk-GGD spreekt ‘de taal’ van hulpverleners en zorgorganisaties. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bestaande zorg- en ondersteuningsstructuren. De wijk-GGD heeft contact met politie, woningbouw, bemoeizorg en professionals in de Noaberpoort.

Door inzet van de wijk-GGD lijkt het aantal ‘traditionele’ bemoeizorgtrajecten te zijn afgenomen, doordat er eerder op een signaal wordt gereageerd.

De politie als belangrijke leverancier van meldingen is erg tevreden over de samenwerking. Ook de wmo-regisseurs van de gemeente zien de meerwaarde van de wijk-GGD en dat het hen tijd en energie bespaart.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Haaksbergen is in november 2017 gestart met de pilot wijk-GGD. Wijk-GGD’ers zijn verpleegkundigen van de GGD die outreachend te werk gaan voor personen in de gemeente waar zorgen om zijn en die niet zelf om hulp vragen. Het is een outreachende functie. De looptijd van de huidige pilot is tot medio november 2018. De pilot wijk-GGD is een element in de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Inmiddels hebben we een evaluatie uitgevoerd naar de pilot (zie verderop de bevindingen). De meerwaarde van de functionaris van wijk-GGD is volgens betrokken samenwerkingspartners in een evaluatie aangetoond. In het pilotjaar hebben we geconstateerd dat de uitvoering en inbedding een flinke aanloop kende. We zijn verheugd dat de bevindingen zo positief zijn.

 

Met dit plan van aanpak wil de gemeente Haaksbergen in aanmerking komen voor een subsidie middels de subsidieronde VIMP. Het gaat om een impuls voor implementatie van de wijk-

GGD in Haaksbergen per 1-1-2019 t/m 31-12-2019 met de intentie de kosten voor uitvoering structureel te dekken per 2020.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website