Projectomschrijving

Onder de vlag van het programma ‘Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag’ wil GGZ Rivierduinen haar centrale meldkamer tot een hoogwaardige en 24/7 bereikbare meldkamer omvormen.

Werkwijze

GGZ Rivierduinen heeft sinds een aantal maanden in avond, nacht en weekeind een centrale meldkamer geopend om sneller passende hulp te bieden voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn. Formele verwijzers kunnen bellen voor hulp bij en beoordeling van mensen met acuut, verward gedrag. Een deskundige professional beoordeelt welke zorg of ondersteuning aangewezen is.

Doel

Het doel van het project is om deze meldkamer ook overdag te bemensen met medewerkers die volgens een duidelijk protocol de eerste beoordeling kunnen doen om te bepalen wat er moet gebeuren. Dat kan variëren van verwijzing naar een huisarts, wijkteam, Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) of een crisisteam. Hierdoor kan de zorg voor mensen met verward gedrag worden verbeterd, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Resultaten

GGZ Rivierduinen heeft de Melding- en Triagefunctie uitgebreid van de avond, weekend en nacht naar 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Hiermee kan er sneller passende hulp worden geboden voor mensen met acuut verward gedrag. Tevens zijn de verwijzers geïnformeerd dat zij voor spoed direct contact met de triagist kunnen krijgen, waardoor onnodig wachten drastisch is teruggebracht.

Daarnaast is door extra opleiding en intervisie meer uniformiteit ontstaan in de triage van mensen met acuut verward gedrag door adequate inzet van beoordelaars en betere doorverwijzing naar andere zorgverleners. Met deze verdere uitbreiding is de logistiek en de kwaliteit van de triage en beoordeling sterk verbeterd.

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website