Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project “Versterken Triage- en Meldfunctie” is met ketenpartners in Drenthe nauw samengewerkt om de volgende doelen te bereiken.

• Methodische scholing m.b.t. triagering en uniforme toepassing van de landelijke triagewijzer;

• Scholing op het gebied van:

• risicotaxatie m.b.t. suïcidegevaar;

• herkennen en toepassen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;

• verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, forensische psychiatrie, ouderen;

• externe ontwikkelingen.

• Deskundigheidsbevordering rond WVGGZ.

• Opname van de triagewijzer in het EPD

GGZ Drenthe werkt met triagisten die voor de eerste beoordeling zorgdragen bij acute psychiatrie. OGGz treedt op bij niet acute psychiatrie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project “Versterken Triage- en Meldfunctie” is met ketenpartners in Drenthe nauw samengewerkt om de volgende doelen te bereiken.

• Methodische scholing m.b.t. triagering en uniforme toepassing van de landelijke triagewijzer;

• Scholing op het gebied van:

• risicotaxatie m.b.t. suïcidegevaar;

• herkennen en toepassen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;

• verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, forensische psychiatrie, ouderen;

• externe ontwikkelingen.

• Deskundigheidsbevordering rond WVGGZ.

• Opname van de triagewijzer in het EPD

GGZ Drenthe werkt met triagisten die voor de eerste beoordeling zorgdragen bij acute psychiatrie. OGGz treedt op bij niet acute psychiatrie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De laatste jaren is de aandacht voor en de zorgen over de ondersteuning van mensen met verward gedrag toegenomen. Er is blijvend aandacht nodig voor alle facetten van de ondersteuning, opvang en zorg voor deze mensen, om op tijd passende hulp te bieden en overlast voor anderen te beperkten.

GGZ Drenthe had in provinciaal verband al stappen gezet ten aanzien van het verbeteren van de acute psychiatrische keten voordat het landelijke Schakelteam Personen met Verward Gedrag was ingesteld. Het Actieprogramma van het Schakelteam heeft de afgelopen periode een versnelling aangebracht in het realiseren van belangrijke initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Dit projectplan richt zich op het verder ontwikkelen van een lokale dan wel regionale goed werkende aanpak in de praktijk gericht op het versterken van de (psychiatrische) triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag. GGZ Drenthe vraagt, als provinciale aanbieder van de crisisdienst GGZ in Drenthe, met dit projectplan subsidie aan die zich specifiek richt op bouwsteen Melding. Indirect zijn ook de bouwstenen 3 (vroegtijdige signalering), 5 (beoordeling en risicotaxatie) en 6 (toeleiding) relevant voor het realiseren van dit projectplan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website