Projectomschrijving

GGD GHOR Nederland heeft subsidie van ZonMw ontvangen voor het ondersteunen en begeleiden van alle projecten die gehonoreerd zijn of worden binnen de subsidieronde ‘Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag’. Het ondersteuningsaanbod loopt van 1 juli 2018 tot en met december 2019.

Doel

Het doel hiervan is het versterken van de triage- en meldfunctie voor niet-acute hulpbehoefte.

Werkwijze

Om dit te realiseren voert GGD GHOR Nederland de volgende taken uit:

  • Ondersteunen van lokale projectleiders, door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en faciliteren kennisuitwisseling.
  • Bundelen en verspreiden van ‘lessons learned’ in een handleiding voor meld- en adviespunten en landelijke beleidsontwikkeling.
  • Inventarisatie van bestaande registratiesystemen van meld- en adviespunten en adviseren over uitwisseling van registraties voor monitordoeleinden.
  • Bijdragen aan analyse van de registratiegegevens van de meld- en adviespunten.

Download

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website