Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die in een acute psychiatrische crisis terechtkomen dienen zo goed en zo snel mogelijk geholpen te worden. De crisisdienst van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) heeft in samenwerking met GGD Hollands Noorden en ketenpartners een meldpunt buiten kantoortijden gerealiseerd waar verwijzers acute crisissen kunnen melden. Dit meldpunt is direct beschikbaar voor triage van personen met acuut verward gedrag vanuit politie (meldkamer politie, centralisten 0900-8844, basisteams), meldkamer ambulance, huisartsenposten en andere professionele verwijzers.

 

Uitvoering van de triage vindt plaats met behulp van de landelijke triagewijzer GGZ en er worden passende interventies uitgezet om de crisis op te heffen. GGZ NHN heeft besloten na het project in 2019 door te gaan met het Meldpunt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project is een meldpunt crisisdienst GGZ buiten kantoortijd gerealiseerd, waar verwijzers acute crisissen kunnen melden. In de periode 10-09-2018 t/m 02-01-2019 zijn er door de gespecialiseerde triageverpleegkundigen van het meldpunt 328 meldingen vanuit de politie, meldkamer ambulance, huisartsenposten en spoedeisende hulp verwerkt. Deze Hbo-opgeleide verpleegkundigen (APH-triagisten) die volgens de landelijke ggz-triagewijzer werken, waren direct bereikbaar en beschikbaar voor triage en hebben passende interventies uitgezet om de crisissen op te heffen. Indien nodig konden deze verpleegkundigen zien welk beoordelingsteam het dichtst bij de nieuwe melding zat door transponders in de auto’s van degenen die de crisisbeoordelingen uitvoerden (SPV’en en artsen).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien de forse toename van het aantal situaties rondom personen met verward gedrag, is in Noord-Holland Noord in 2017 de stuurgroep ‘Mensen met verward gedrag’ gestart. Dit om tot een sluitende aanpak te komen. In deze stuurgroep zitten burgemeesters, directeuren en andere vertegenwoordigers van de politie, OM, GGD Hollands Noorden (GGD HN), GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tot de regionale ambities behoort het komen tot een 24/7 meldpunt Acute GGZ in Noord-Holland Noord, waarin GGZ NHN en GGD HN nauw samenwerken (bouwsteen 4).

 

De pilot ‘versterken triage- en meldfunctie voor mensen met verward gedrag in Noord-Holland Noord’ kan als een belangrijke stap gezien worden naar een dergelijk 24/7 meldpunt. GGZ NHN en ketenpartners, waaronder ook de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM), ervaren de grootste knelpunten buiten kantoortijden in de wijze waarop de huidige meld- en triagefunctie is ingericht. Doelstelling van de pilot is dan ook: Buiten kantoortijden een meldpunt Acute GGZ in Noord-Holland Noord, wat direct beschikbaar is voor triage van personen met acuut verward gedrag vanuit politie (Meldkamer politie, 0900-8844, basisteams politie), meldkamer ambulance, huisartsenposten en cliënten (en hun naasten) die in behandeling zijn bij GGZ NHN. Bij dit meldpunt kunnen zowel psychosociale als psychiatrische crisissituaties gemeld worden, aangezien vooraf niet altijd duidelijk is om wat voor situatie het gaat.

 

De triagefunctie wordt binnen het meldpunt Acute GGZ uitgevoerd door Hbo-opgeleide verpleegkundigen met scholing en ervaring in de acute ggz: ‘acuut psychiatrische hulpverlening (APH) triagisten’. Uitvoering van de triage vindt plaats met behulp van de landelijke ggz-triagewijzer, waarmee een urgentiegraad toegekend wordt op basis van de kenmerken van de persoon en zijn omgeving. De invulling van het rooster vindt op roulatiebasis plaats door verpleegkundigen vanuit de IHT-teams, SEPH-teams en het Telezorg-/Digiteam van GGZ NHN. Daardoor wordt het meldpunt echt geïntegreerd in de GGZ-crisisdienst van GGZ NHN, wat de doorzettingskracht en borging ten goede komt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website