Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de politieregio Rotterdam (Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) vindt brede samenwerking plaats binnen de aanpak van personen met verward gedrag. In deze samenwerking is het Meldpunt GGZ gestart: een telefonische hulpdienst voor politie en ambulance bij meldingen over personen met verward gedrag. Het doel van het meldpunt is het verbeteren van de triage en organiseren van snelle toeleiding naar zorg, waardoor politie-inzet en vervoer zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze subsidie is ingezet om het Meldpunt GGZ te versterken. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie is namelijk vastgesteld dat de triage en bereikbaarheid van het Meldpunt GGZ, en de verbinding tussen het Meldpunt GGZ en het brede (gemeentelijke) zorgaanbod in de regio aandacht verdienen. Dankzij deze inzet is de bereikbaarheid en de kwaliteit van de triage vergroot. Hierdoor staat er nu een meldpunt dat klaar is voor de volgende stap: het uitbreiden van de nieuwe werkwijze met een GGZ-vervoersdienst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de pilot heeft het Meldpunt GGZ zich verder ontwikkeld. De bereikbaarheid en kwaliteit zijn verbeterd. Door de verbeterde bereikbaarheid, stijgt ook de tevredenheid van de ketenpartners over het meldpunt. Dit zorgt ervoor dat het Meldpunt GGZ een sterkere schakel in de keten is geworden, wat bijdraagt aan de kracht van de keten als geheel.

 

Kostenefficiëntie is een belangrijk aandachtpunt, ook voor het vervolg. De inzet van extra medewerkers op piekmomenten blijkt dan ook niet de beste oplossing voor het succesvol opvangen van drukte. Een efficiënte werkwijze hanteren en goede samenwerking met het Crisiscentrum opzetten, zijn wel succesvol gebleken.

 

Er staat nu een meldpunt dat in staat is zo snel mogelijk en deskundig te triëren en mensen met verward gedrag toe te leiden naar de juiste zorg. We zijn na deze pilot klaar om de volgende stap te zetten: differentiatie van vervoer, door naast vervoer per ambulance ook een particuliere GGZ-vervoersdienst in te zetten die prikkelarm, laagdrempelig vervoer kan bieden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid vindt brede samenwerking plaats ten aanzien van het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag. In deze samenwerking is het Meldpunt GGZ als pilot gestart: een telefonische hulpdienst bij verward gedrag voor politie en ambulance. Dit meldpunt is specifiek voor bouwsteen 7 ‘passend vervoer’ ingericht, ter verbetering van de triage voorafgaand aan vervoer bij verward gedrag. Voor bouwsteen 4 ‘melding’ wordt nu een subsidieaanvraag gedaan om het Meldpunt GGZ te versterken.

 

Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het Meldpunt GGZ is een aantal verbeterpunten vastgesteld: de triage en bereikbaarheid van het Meldpunt GGZ, en de verbinding tussen het Meldpunt GGZ en het brede (gemeentelijke) zorgaanbod in de regio verdienen aandacht.

 

Het plan om het meldpunt ten aanzien van deze verbeterpunten te versterken bestaat uit 1) een verlenging van de pilot met 3 maanden, wat ruimte biedt om de gewenste verbeteringen door te voeren, 2) de toevoeging van een extra medewerker op piekuren, 3) intensivering van overleg onderling en met ketenpartners, met name de OGGZ en andere meldpunten voor verward gedrag, en 4) training ter verbetering van signalering van psychosociale problematiek, licht verstandelijke beperking en dementie.

 

Dit plan van aanpak is een integraal onderdeel van het projectplan voor de pilot ‘Triage en passend vervoer/zorg voor mensen met verward gedrag Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid’. Dit projectplan bestaat uit 3 fases, voor de eerste 2 fases heeft ZonMw subsidie toegekend (zie respectievelijk projectnummers (638040002 en 638012001). Dit plan van aanpak richt zich op een verlenging en verbetering van fase 2.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website