Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Tilburg heeft samen met een aantal maatschappelijke organisaties het initiatief genomen om de crisiskaart in te zetten voor mensen met verward gedrag. Een brede maar kleine groep mensen die voor henzelf en anderen veel overlast veroorzaakt. De crisiskaart is een middel dat mensen kan helpen die regelmatig, soms of continue verward zijn of die dreigen verward te raken. De crisiskaart is een landelijk hulpmiddel gericht op het faciliteren van eigen regie in situaties waarin mensen verward zijn. Het is een instrument waarmee de persoon zelf afspraken maakt over de behoeften en noodzakelijkheden om te komen tot een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie.In 2017 is geïnvesteerd in het implementeren van de crisiskaart in de regio Hart van Brabant. Dit is succesvol geweest en het aantal kaarten dat wordt ingevuld blijft toenemen. Deze ontwikkeling willen we graag verder voortzetten in 2018. De energie is in 2017 voor het grootste deel gegaan naar het implementeren van de crisiskaart in de regio. Dit is een groot veranderproces geweest wat geleid heeft tot goede afspraken met het veiligheidshuis, de politie en de keten van personen met verward gedrag. Daarnaast is er veelvuldig voorlichting geweest bij alle afzonderlijke ketenpartners. De meest recente stappen zijn om ook verbindingen te leggen met de groep ouderen, jeugd en met woningcorporaties.In 2018 willen we de nadruk meer leggen op het invullen van de kaarten, het onder de aandacht houden van de crisiskaart bij de ketenpartners en het door ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking in de hele keten. Middels deze aanvraag tot verlenging van het project willen we de groei en ontwikkeling verder voortzetten en borgen in de regio.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website