Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In ZHZ heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd zowel een team dat OGGZ/Meldpunt Zorg & overlast doet, als een team dat vanuit Veilig Thuis een crisisdienst vervuld voor sociaal maatschappelijke ondersteuning voor iedereen van 0-100. Respectievelijk is bij de teams kennis over OGGZ, netwerk van begeleiding en kennis over opvang kinderen en ondersteuning van gezinnen beschikbaar. In dit project was het doel de kennis en netwerken van beide teams meer samen te voegen om zo kennis te delen en deze 24/7 beschikbaar te hebben. Beschikbaar voor personen die in eerste instantie door politie of GGZ crisisdienst zijn gezien, maar waar gedwongen zorg of straf niet aan de orde is. Er is immers bekend, dat veel van de meldingen van overlast of verwardheid gaan over tijdelijke nood of onmacht over sociaal maatschappelijke situaties van een gezin of individu.

Het is niet gelukt het project volledig volgens de aanvraag te doen. De teams en hun kennis intensief verbinden is niet gelukt.Beide teams vervullen in de regio zelfstandig een rol in de sluitende aanpak voor kwetsbare mensen en worden goed gevonden door de ketenpartners in ZHZ.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de bijlage is het verslag met verzoek tot verlenging bijgevoegd.

Aanvullend op wat in het projectplan stond geschreven , zetten we in het verzoek tot verlenging iets sterker neer dat de integratie nog centraal stond. We spraken wel de ambitie uit bijv al tot 1 nummer en in ieder geval 24 uurs bereikbaarheid.

 

Spijtig is te constateren, dat de ambities en doelen wel intern akkoord waren maar er niet de ruimte en gelegenheid meer leek eraan te werken. Er is wel een bijeenkomst geweest tussen de teams om kennis te maken. Maar de invulling van een test met bereikbaarheid van een OGGZ collega gedurende avond-nacht en weekend, voor enige tijd , is niet tot stand gekomen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Het Meldpunt Zorg & Overlast is op dit moment maar 5 dagen per week van 9-17 uur bereikbaar. Dat betekent dat er in Avond-, Nacht- en Weekend (ANW) geen rol kan worden gespeeld in een meer acute ondersteuningsvraag in de regio. Na analyse van de situatie in Zuid Holland Zuid, is duidelijk dat er een goede opvolging is van een acute situatie thuis of op straat in eerste instantie door de Crisisdienst van de GGZ. Deze kan beoordelen of er een opname of gedwongen behandeling passend is. Wanneer de beoordeling niet tot acute psychiatrische zorg in een instelling leidt, dan wordt voor een inwoner van ZHZ een andere passende ondersteuningsvorm gezocht.

 

Voor de avond-, nacht- en weekendmomenten moet nog uitgebreider worden georganiseerd dat er een regisseur is die op die tijdstippen zo snel mogelijke passende ondersteuning of overbrugging tot passende ondersteuning kan regelen met betrokkenen.

 

In de reeds gestarte samenwerking voor een integrale crisisdienst van 0-100 in ZHZ is nog niet het onderdeel OGGZ zoals dat door het Meldpunt Zorg & Overlast wordt uitgevoerd, opgenomen. De GGD ZHZ, zou heel graag samen met Vivenz en Yulius deze integrale crisisdienst aanvullen met het netwerk van het Meldpunt Zorg & Overlast op de avond- nacht en weekend diensten.

 

Het voorgedragen project bestaat uit analyse van noodzakelijke capaciteit tijdens ANW en uit de inzet van een consulent voor 6 maanden om een pilot uit te voeren met de beschikbaarheid van OGGZ procesconsultatie tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website