Projectomschrijving

Het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid Holland Zuid wordt in de regio beschouwd als centraal start- en verdeelpunt voor de keten van ondersteuning en zorg voor inwoners die even niet zelf de volledige regie kunnen voeren of zelfs overlast geven. Meldpunt Zorg & Overlast behoudt en versterkt deze rol met de uitvoeren van taken die er door een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag bij komen.

Doel

De capaciteit en middelen ontbraken in de regio om de beschikbaarheid van triage en coördinatie naar passende of overbruggende ondersteuning (van 5x8) 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar te hebben. In Zuid-Holland Zuid worden bestaande crisisdiensten rond huiselijk geweld, kindermishandeling & GGZ samengevoegd tot een integrale crisisdienst van 0-100. De functie van het Meldpunt Z&O voor personen met verward gedrag en maatschappelijke problemen, wordt aan deze integrale crisisdienst toegevoegd.

Resultaten

In Zuid-Holland Zuid heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd zowel een team dat het Meldpunt Zorg & Overlast uitvoert, als een team dat vanuit Veilig Thuis een crisisdienst vervuld voor sociaal maatschappelijke ondersteuning voor iedereen.

Respectievelijk is bij de teams kennis over openbare ggz, netwerk van begeleiding, opvang van kinderen en ondersteuning van gezinnen beschikbaar. In dit project was het doel de kennis en netwerken van beide teams meer samen te voegen om zo kennis te delen en deze 24/7 beschikbaar te maken. Het Meldpunt dient voor personen die in eerste instantie door politie of ggz-crisisdienst zijn gezien, maar waar gedwongen zorg of straf niet aan de orde is. Er is immers bekend, dat veel van de meldingen van overlast of verwardheid gaan over tijdelijke nood of onmacht over sociaal maatschappelijke situaties van een gezin of individu. Uit de resultaten blijkt echter dat het niet gelukt is de teams en hun kennis in afgelopen periode te verbinden.

 

Uitgelicht

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website