Projectomschrijving

In de gemeente Heerde zijn veel vrijwilligers actief op allerlei gebieden zoals sport, cultuur of welzijn. Het is mooi dat zoveel mensen zich inzetten voor de gemeenschap, maar het is niet altijd gemakkelijk. Vrijwilligers kunnen geregeld te maken krijgen met verward gedrag.

Voorbeelden van oorzaken van verward gedrag

De oorzaken van het verwarde gedrag waar de vrijwilligers mee te maken krijgen zijn heel divers. De vrijwilligers hebben onder andere te maken met:
•    mensen die het té gezellig hebben aan de bar
•    mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel
•    kinderen met ADHD
•    mensen met psychische klachten (die thuis worden bezocht door de vrijwilliger)

Dit zijn maar een paar voorbeelden van situaties waar vrijwilligers mee te maken kunnen krijgen. Het is vaak lastig om deze mensen aan te spreken op hun gedrag of juist welkom te laten voelen bij een vrijwilligersorganisatie.

Doel en werkwijze

Dankzij de subsidie van ZonMw kan De Plu bij vrijwilligersorganisaties een gratis trainer inzetten of een deskundige mee laten draaien. De organisaties krijgen daarbij tips over hoe ze om kunnen gaan met dit soort situaties.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website