Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag is in de politie eenheid Regio Rotterdam (32 gemeenten) in de periode 1 december 2017 tot 1 juni 2018 een pilot uitgevoerd met de titel ‘Telefonische hulpdienst Meldpunt GGZ’.

 

Voorafgaand aan deze pilot is er eerst een andere pilot geweest waarbij registratie en analyse plaatsvond van de signalen die bij de meldkamer politie binnen kwamen.

 

De belangrijkste conclusies van het project zijn:

• Dat het Meldpunt GGZ functioneert en dat het voorziet in een behoefte van de meldkamers inzake hulp bij triage/kunnen overleggen met een GGZ-deskundige en het kunnen wegzetten van de voor politie en ambulance niet-acute hulpvragen.

• De verwachting van de eerste pilot is uit gekomen, namelijk dat twee derde van de meldingen niet acuut is. Er is echter geen éénduidige conclusie te trekken of deze personen ook bij hun eigen behandelaar terecht komen omdat de registraties niet eenduidig zijn.

 

 

Voorts is belangrijk dat er een goede samenwerking tussen verschillende partners tot stand is gekomen

 

Deze pilot is 2x verlengd, namelijk tot medio september 2018 en tot medio januari 2019.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag is in Rotterdam in de periode 1 december 2017 tot 1 juni 2018 een pilot uitgevoerd met de titel ‘Telefonische hulpdienst Meldpunt GGZ’.

 

Voorafgaand aan deze pilot is er eerst een andere pilot geweest waarbij registratie en analyse plaatsvond van de signalen die bij de meldkamer politie binnen kwamen.

 

De belangrijkste conclusies van het project zijn:

• Dat het Meldpunt GGZ functioneert en dat het voorziet in een behoefte van de meldkamers inzake hulp bij triage/kunnen overleggen met een GGZ-deskundige en het kunnen wegzetten van de voor politie en ambulance niet-acute hulpvragen.

• De verwachting van de eerste pilot is uit gekomen, namelijk dat twee derde van de meldingen niet acuut is. Er is echter geen éénduidige conclusie te trekken of deze personen ook bij hun eigen behandelaar terecht komen omdat de registraties niet eenduidig zijn.

 

 

Voorts is belangrijk dat er een goede samenwerking tussen verschillende partners tot stand is gekomen

 

Deze pilot is 2x verlengd, namelijk tot medio september 2018 en tot medio januari 2019.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle gemeenten in Nederland zijn gevraagd om, met hun ketenpartners, een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van personen die verward gedrag vertonen te organiseren. De negen bouwstenen zoals geformuleerd door het Landelijk aanjaagteam mensen met verward gedrag strekken daarbij als voorbeeld.

 

Ten aanzien van bouwsteen 7 'passend vervoer' heeft de Nationale politie te kennen gegeven te willen stoppen met vervoer van mensen met verward gedrag die geen delict hebben gepleegd. Personen met verward gedrag horen passend vervoerd te worden, als het kan niet met een politiewagen. Het is belangrijk dat er snel, deskundig, veilig en met de juiste middelen wordt toegeleid naar zorg en ondersteuning. Passend vervoer kan hier een onderdeel van zijn. Dit is beter voor de betreffende persoon en ontlast de politie. Dit uitgangspunt wordt onderschreven door de gemeenten Rotterdam en Dordrecht, de ambulancediensten van de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, de GGZ aanbieders: Antes, Bavo-Europoort, GGZ Delfland, Yulius en Stichting Pameijer-Mozaik, het Traumacentrum ZWN/EMC, LHV Huisartsenkring Rotterdam, Zilveren Kruis en VGZ en de cliëntenorganisaties: Ypsilon en Zorgbelang.

 

Deze partijen willen op basis van inhoud en cijfers bepalen hoe triage, zorg en passend vervoer in de Politie eenheid regio Rotterdam het beste kunnen worden georganiseerd. Eind 2016 is daarom de eerste fase van de pilot ‘Triage en passend vervoer/zorg’ in deze regio gestart. De pilot moest op basis van de juiste gegevens leiden tot aanpassingen in vervoer en zorg voor mensen met verward gedrag, en bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van de huidige situatie.

 

In de eerste fase is gestart met een pilot in de meldkamer 112 politie Rotterdam Rijnmond. Deze fase voorzag in registratie en analyse van de triage en signalen van 112-meldingen die bij de meldkamer politie binnenkwamen. Deze registratie en analyse werd uitgevoerd door personeel met deskundigheid op het gebied van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Uit deze fase is gebleken dat 66% van de 112-meldingen niet acuut is en met de juiste expertise en zorgvuldigheid telefonisch afgedaan kan worden. Daar waar eerder gedacht werd aan een andere vorm van vervoer, lijkt hier het verbeteren van het toeleiden naar het juiste zorgaanbod de oplossing.

 

Om deze voorlopige conclusie te toetsen wordt fase 2 van de pilot opgezet. Fase 2 is het inrichten van een telefonische hulpdienst: 'Meldpunt GGZ'. Meldkamers kunnen met de hulpdienst overleggen of melders ernaar doorverbinden. Doel hiervan is het bieden van passende zorg aan mensen, waardoor (onnodig) vervoer wordt voorkomen.

 

Dit plan van aanpak is een integraal onderdeel van het projectplan voor de pilot ‘Triage en passend vervoer/zorg voor mensen met verward gedrag Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid’ (zie projectnummer 60-63800-98-4002). Ten behoeve van deze eerdere pilot heeft ZonMW in december 2016 subsidie toegekend om vorm te geven aan de eerste fase van de pilot en voor de inzet van een projectleider en een projectsecretaris. Dit plan van aanpak richt zich op fase 2.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website