Projectomschrijving

De gemeenten Westervoort en Duiven hechten veel waarde aan het bieden van de juiste zorg voor personen met verward gedrag. Daarom streven de gemeenten ernaar om samen met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners een sluitende lokale aanpak voor mensen met verward gedrag tot stand te brengen die door alle relevante partijen gedragen wordt.

Doel

Het huidige project richt zich op het opstellen van een plan van aanpak. De basis voor dit plan zijn de 9 bouwstenen die zijn ontwikkeld door het Aanjaagteam Verwarde Personen.

Werkwijze

Medewerkers van beide gemeenten gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners om op te halen welke activiteiten de verschillende partners in de verschillende bouwstenen ontplooien. Alle bouwstenen zullen hierbij aan bod komen, ook die waar de gemeente wellicht niet direct een rol in speelt. Dit doen we om er voor te zorgen dat juist ook de overdracht tussen de regionale en lokale projecten goed is geregeld.

Resultaten

De gemeenten Westervoort en Duiven streven ernaar om samen met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners een sluitende lokale aanpak voor de doelgroep te realiseren. Om dit doel te bereiken hebben de partijen gedurende de projectperiode gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Er hebben verdiepingsgesprekken plaatsgevonden om behoeften en wensen te inventariseren.

Het resultaat is een gedragen plan van aanpak met inbreng van alle netwerkpartners en ervaringsdeskundigen. Het plan bestaat uit 2 ontwikkelsporen met per spoor meerdere initiatieven die uitgevoerd gaan worden. De netwerkpartners hebben afgesproken om gezamenlijk verder te gaan met de uitvoering van het plan. Vanaf 2020 wordt 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd om de samenwerking duurzaam voort te zetten. Tot slot worden de intenties van betrokken partijen in het voorjaar van 2020 vastgelegd in een convenant.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website