Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regio Flevoland streeft naar een regionale keten voor personen met verward gedrag. In 2017 is al sterk ingezet op de crisisketen in regio Flevoland. Het beeld is dat de keten al redelijk compleet is, maar niet bij iedereen bekend. Komende periode wil de regio gaan inzetten op gerichte aanvullende leertrajecten voor hulpverleners, ambulancebroeders en politie die erop gericht zijn verward gedrag eerder te herkennen en om zo snel mogelijk een passend hulpverleningstraject te starten. Voor mensen met verschillende problemen begint er een ‘peersupport’ groep, waarin ervaringsdeskundigen ervaringen delen en elkaar stimuleren om de draad van hun leven weer op te pakken. En er komt een persoonlijke crisiskaart. Dat is een document waarop een cliënt kan aangeven hoe hij wil hulpverleners handelen als er bij hem een crisis is. Tot slot gaat de regio aan de slag met voorbeelden van gegevensdeling aan de hand van casussen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website