Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsenpost Oost-Brabant en crisisdienst Reinier van Arkel hebben intensief samengewerkt om efficiënte en effectieve zorg te verlenen. De SPV van de crisisdienst gebruikte de HAP in Den Bosch als uitvalsbasis tijdens de avonddienst. Door deze directe nabijheid zijn er inzicht in elkaars werkveld en wederzijdse kennisoverdracht ontstaan. Doorverwijzingen en indicaties zijn accurater, wat de snelheid en toeleiding naar het juiste zorgkader ten goede komt. Inzichtelijk werd dat het intensief leren kennen van de ketenpartners bijdraagt aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de cliënt. Inefficiënte processen zijn geoptimaliseerd. Er is nu 1 centraal nummer van de crisisdienst, GGz cliënten die oneigenlijk gebruik maakten van de HAP zijn in beeld, de triagist van de HAP kan Reinier van Arkel cliënten direct doorverbinden met de instelling. Na afronding van dit project wordt onderzocht of de crisisdienst voor wat betreft de beoordelingen structureel intrek kan nemen in het Jeroen Bosch ziekenhuis, nabij SEH en HAP.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanwezigheid van de SPV op de huisartsenpost (HAP) heeft geresulteerd in een verbeterde samenwerking, zowel op de HAP als in de huisartsenpraktijken. Er wordt een laagdrempeliger contact ervaren, waarbij ruimte is voor onderlinge consultatie- en adviesvraagstukken. Er zijn inzicht in elkaar werkveld en wederzijdse kennisoverdracht ontstaan. Doorverwijzingen en indicaties zijn daarmee accurater, wat de snelheid en toeleiding naar het juiste zorgkader ten goede is gekomen. De fysieke nabijheid van de SPV op de HAP draagt bij aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de cliënt. Inefficiënte interne processen zijn in beeld gebracht en geoptimaliseerd. Zo zijn bijvoorbeeld directe contactgegevens van de voorwacht verstrekt op de HAP en triagepost HAP en zijn Reinier van Arkel-cliënten die veelvuldig de HAP belden met niet-medische vragen in beeld gebracht en is het gesprek met hen hierover geopend. Met name de cliënten met intoxicaties, psychiatrische en somatische comorbiditeit en ouderen zijn met deze verbeterde samenwerking efficiënter geholpen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

GGZ en de Huisartsenposten in Oost Brabant zijn beiden spoedeisende diensten met specifieke expertise. Deze is vaak generalistisch goed geborgd maar in het specialistische werkveld onvoldoende toegerust. Denk daarbij aan kennis maar ook aan de mogelijkheden die iedere dienst afzonderlijk heeft in de eigen organisatie en netwerk.

Vanuit de Crisisdienst GGZ Reiner van Arkel en vanuit de Huisartsenposten Oost Brabant is er behoefte om de samenwerking te intensiveren.

 

Doelstelling

Het doel hiervan is om te komen tot kennisoverdracht (zowel psychiatrie als somatiek), het uitwisselen van ervaring en samenwerking op de werkvloer. Hierdoor wordt de zorg aan personen met verward gedrag aanmerkelijk verbeterd.

 

Werkwijze

Met de cliënt als uitgangspunt kunnen we stellen dat goede zorg vooral gebaat is bij een adequate en centrale voorziening waar de melding binnenkomt, beoordeeld wordt en direct geleid wordt naar de juiste hulp. De juiste hulp en een sluitende aanpak worden gerealiseerd als er sprake is van een proces waarin triage, diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd zijn. Een multidisciplinaire benadering waarin de afzonderlijke zorgketen partijen elkaar voeden en aanvullen. De kracht ligt dan vooral in het over de grenzen van je eigen vak heen kijken en dienstbaarheid naar je zorgpartners hoog in het vaandel zetten. Het resultaat zal per definitie een betere patiëntenzorg opleveren.

 

Betrokkenheid ervaringsdeskundigen

Het unieke aan dit project is niet alleen de samenwerking vanuit één centraal punt (de huisartsenpost bij het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch) maar ook het deelnemen van ervaringsdeskundigen voor 2 diensten per week. Daarnaast is ook de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen en naasten betrokken bij het project en leveren zij input op de werkwijze.

 

Overige betrokken ketenpartners zijn de politie, gemeente Den Bosch, huisartsenposten en GGZ Reinier van Arkel. De regionale stuurgroep personen met verward gedrag in Oost-Brabant is opdrachtgever van de pilot die 10 maanden in beslag neemt. Een evaluatie en eindrapportage maken deel uit van dit project. Wij hopen hiermee bij te dragen aan de integratie van spoedeisende diensten en verbetering van de patiëntenzorg voor personen met verward gedrag.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website