Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was het vaker, eerder en doelgericht inzetten van een Voorwaardelijke Rechterlijke Machtiging (met medewerking van de patiënt een “stok achter de deur zetten”) om zo crisis, escalaties en recidieven te voorkomen.

 

Van de machtiging bleek weinig of (te) laat gebruikt te worden. De wet BOPZ lijkt dus vooral volgend / reactief ingezet te worden en daarom niet herstelgericht.

 

Veelgebruikte argumenten tégen vroegtijdig aanvragen:

- respect voor de autonomie van betrokkene en/of

- opgebouwde behandelrelatie niet willen schaden.

 

Door dit project:

• Een stijging naar 99 gestarte voorwaardelijke machtigingen gedurende de looptijd van het project (50 in de 12 maanden daarvoor). Gericht aandacht geven blijkt te werken.

• Weten we dat patiënten die met een VRM behandeld worden significant minder E33 meldingen hebben dan patiënten die zonder VRM behandeld worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het deelproject heeft de aandacht voor de mogelijkheden van de voorwaardelijke machtiging binnen de meest betrokken behandelteams van GGNet significant verhoogd. Meer initiële voorwaardelijke trajecten, meer patiënten met voorwaardelijk ontslag en het gestegen aantal lopende voorwaardelijke machtigingen worden als rechtstreeks resultaat van het project beschouwd. De bekendheid van de (on)mogelijkheden van een voorwaardelijke machtiging zijn ook bij ketenpartners van GGNet meer bekend door regelmatig overleg in het casusoverleg van het veiligheidshuis. Het praktijkgerichte vervolgproject ´beveiligde zorg´ is een belangrijk initiatief voortkomend uit het project. De voorwaardelijke machtiging tot 31.12.2019 en de zorgmachtiging vanaf 1.1.2020 zijn geschikte wettelijke kaders voor de ambieerde zorgverbetering.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerken in het Veiligheidshuis: Proactieve inzet van voorwaardelijke machtiging om crises, escalaties en recidieven te voorkomen

 

Centrale doelstelling

 

Het systematisch inzetten van voorwaardelijke machtiging als middel in de preventie van verdere escalaties bij bekende ambulante patiënten, die zorg mijden. Doel van dit project is het goed in beeld brengen van risicodragende patiënten, bekend binnen de GGZ en andere partijen die in het veiligheidshuis samenwerken, om vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium een voorwaardelijke machtiging aan te vragen en in te zetten.

Het veiligheidshuis is een door de gemeentes georganiseerd samenwerkingsverband tussen onder andere gemeentes, politie, openbaar ministerie, reclassering, jeugdzorg en GGZ waarin verwarde personen worden geïdentificeerd, die zich al of niet uit de zorg onttrekken.

 

Doelgroep

 

Het project richt zich op patiënten uit de categorieën I(Mensen met verward gedrag, die geen last veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen), II (Mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn), III (Mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische zorg) en IV (Mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben) zoals door het Aanjaagteam beschreven.

 

Waar vind het project plaats en wie zijn de deelnemers.

 

Initiatiefnemers en verantwoordelijk voor aanvraag en uitvoering van dit project zijn Veiligheidshuis Noord en Oost Gelderland en GGNet. De werkgebieden van het Veiligheidshuis en GGNet overlappen elkaar grotendeels. Het project wordt uitgevoerd in een van de vier “kamers” van het Veiligheidshuis, de Veiligheidskamer Achterhoek. Een gebied met ongeveer 300.000 inwoners. Het bestaat uit 8 gemeenten (Berkelland, Bronckhorst, Winterswijk, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland, Aalten en Doetinchem).

 

Eindpunten van het project.

 

Met het project wordt beoogd dat de Voorwaardelijke machtiging veel vaker wordt ingezet, tegenover een mindere inzet van in bewaringstellingen en voorlopige machtigingen. Verwacht wordt dat de continuïteit van zorg bevorderd wordt. Met deze inzet wordt beoogd dat bij de doelgroep minder dagen opname nodig zijn, minder probleemsituaties ontstaan waar overleg in het veiligheidshuis voor nodig is en daar mee de zorgconsumptie score lager wordt (zorgconsumptie geteld in het aantal dagen klinische opname plus het aantal dagen deeltijd en het aantal contacten met een hulpverlener). Verwacht wordt:

1. Een verschuiving in de aantallen dagen voorwaardelijke machtiging, in bewaringstelling en voorlopige machtiging

2. Een daling in de zorgconsumptie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website