Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zowel lokaal als regionaal zijn er in Gelderland-Midden vele initiatieven om tot een goed werkende aanpak personen met verward gedrag te komen. In de regio bestaat al langere tijd overleg tussen midden- en hoger kader van partners uit zorg, veiligheid en sociaal domein/gemeenten (ketenpartnersoverleg). In 2018 is ook de bestuurlijke borging van de ‘sluitende keten t.b.v. personen met verward gedrag’ tot stand gekomen. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) faciliteert en ondersteunt dit proces.

 

De regio wil meer samenhang en doorontwikkeling realiseren. Dit wordt gerealiseerd door het op regionaal niveau borgen van ervaringsdeskundigheid, organiseren van een regionale conferentie in 2019 en door het continueren van de ondersteuning door VGGM.

De regionale overleggen richten zich op: zicht houden op het totaal van regionale projecten; landelijke ontwikkelingen vertalen naar hun regionale betekenis; blijvend elkaar inspireren en onderlinge verbindingen zoeken en het gemeenten ondersteunen bij de eigen lokale aanpak en borging hiervan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website