Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om verward gedrag tijdig te herkennen en passende ondersteuning te bieden is het van belang om tijdig over de juiste informatie te beschikken en deze zorgvuldig te delen. Het delen van informatie (bouwsteen 9) tussen ketenpartners, gaat niet vanzelf. Het wringt vooral daar waar de privacy van cliënten in het geding is.

Een morele invalshoek kan helpen om professionals in het veld te ondersteunen direct rondom casuïstiek. En om bovenlokaal en interdisciplinair beleid en handreikingen te ontwikkelen, die een moreel verantwoorde omgang met privacy dilemma’s rondom verward gedrag waarborgt. De aanpak steunt op twee pijlers: morele oordeelsvorming en moresprudentie. Morele oordeelsvorming is een methodiek dat professionals helpt bij morele dilemma’s om de vraag te beantwoorden wat de moreel juiste lijn van handelen is (wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen).

Moresprudentie is een verzameling casuïstiek, gebaseerd op cases die met behulp van morele oordeelsvorming zijn onderzocht en bewerkt. Moresprudentie kan geraadpleegd worden door betrokken professionals en bestuurders.

 

In de regio Achterhoek en Noord Veluwe gaan verschillende partners uit het sociale domein (gemeenten), de zorg en veiligheid in een 2 jarig project aan de slag met morele oordeelsvorming en moresprudentie bij personen met verward gedrag, waarbij privacy in het geding is. Door het scholen van professionals die deelnemen aan multidisciplinaire overleggen (MDO) in de methodiek morele oordeelsvorming leren zij deze direct in te zetten bij casuïstiek waarbij zij in een moreel dilemma terecht komen. Er worden 2 regionale expertgroepen gevormd, waarin het sociaal domein (gemeenten), zorg en veiligheid is vertegenwoordigd. Ook is een onafhankelijk ervaringsdeskundige betrokken bij deze twee expertgroepen. Deze expertgroepen worden geschoold om lokale MDO’s te begeleiden bij het volgen van de methodiek morele oordeelsvorming. Ook worden zij geschoold om gezamenlijk moresprudentie op te bouwen, zodat na 2 jaar gedragen richtlijnen, handreikingen en/of hulpmiddelen zijn ten behoeve van beleid, maar ook ter ondersteuning van professionals en bestuurders.

 

Het project heeft een looptijd van 2 jaar. En speelt zich af in de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Harderwijk, Putten, Doetinchem, Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en Bronckhorst. Essentieel bij dit project is dat dit zoveel mogelijk aansluit bij al bestaande lokale overleggen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website