Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten in Midden-Limburg hebben gezamenlijk een plan aanpak voor verwarde personen opgesteld. Een aantal deelprojecten moesten nader uitgewerkt worden::

a. Vroegsignalering en toeleiding passende ondersteuning

• Meldpunt voor niet-acute hulpvragen

• Time-outvoorziening

b. Samenwerking en afstemming in de keten met aandacht voor de persoon en zijn naasten

c. Inclusieve en veilige woonomgeving

d. Passende ondersteuning zorg en straf

De doelstelling om deze deelprojecten nader uit te werken is gelukt. De regionale samenwerking, zowel tussen de deelnemende gemeenten als met de ketenpartners is op dit gebied sterk verbeterd. Het aantal meldingen en aantal personen, met welke problematiek is veel inzichtelijker geworden. De samenwerking met de domeinen zorg en veiligheid is tot stand gekomen en dat heeft tot goede resultaten geleid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meldpunt niet acute hulpvragen: samenwerking is gestart voor de inrichting in samenwerking met gemeenten, AMW en PGZ en Veiligheidshuis.

Time-out voorziening: inzichtelijk is gemaakt hoeveel personen van deze voorziening gebruik zullen maken. besloten is om aan te sluiten bij een reeds bestaand Herstelhuis.

samenwerking en afstemming in de keten met aandacht voor de persoon en zijn naasten: hier zijn goede resultaten meegemaakt, door te kijken hoe personen wonen en leven. een veelvoorkomend probleem is het vervuilen van de woning, dit is opgepakt door alle ketenpartners.

inclusieve samenleving: dit is opgepakt door de buurtcoordinatoren en Sociale (wijk)teams.

Passende ondersteuning zorg en straf: de samenwerking tussen de twee beleidsterreinen zorg en veiligheid is duidelijk verbeterd. E-33 meldingen en zsm-melding worden door het Veiligheidshuis gescreend. Dit geeft meer inzicht in de problematiek en het is beter te reguleren en door te linken naar de betreffende hulpinstantie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert werken samen om gezamenlijk te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Het uitgangspunt is om voor deze zorg en ondersteuning dichtbij te organiseren. Per bouwsteen wordt bepaald of afspraken op lokaal, regionaal of provinciaal gemaakt moeten worden. Er wordt nu gewerkt om het plan van aanpak sluitend te krijgen en de bouwstenen regionaal of lokaal te organiseren. De hiaten zijn hierbij in kaart gebracht.

In samenwerking met de cliënten en hun naasten, maar ook met de partners op gebied van zorg, welzijn en veiligheid wordt nu gewerkt om gezamenlijk een plan van aanpak te maken op de hiaten weg te nemen en de bouwstenen te optimaliseren.

 

Gezamenlijk met de ketenpatners zijn de volgende hiaten vastgesteld, die als eerste aangepakt dienen te worden.

1. Vroegsignalerin, triage en toeleiding passende ondersteuning (kortdurende hulp en begeleiding en nazorg).

- Meldpunt voor niet acute hulpvragen

- Time-outvoorziening.

 

2. Samenwerking en afstemming in de keten met aandacht voor de personen en zijn naasten.

 

3. Preventie en levensstructuur door inclusieve en veilige woonomgeving.

 

4. Passende ondersteuning zorg en straf.

 

Doelstelling:

het doel van het project is om gezamenlijk te komen tot een nadere uitwerking van het plan van aan zodat er een sluitende aanpak komt voor personen met verward gedrag.

Hierbij zijn drie belangrijke pijlers.

1. Integraal: alle partijen, domein overstijgend, worden betrokken. Dit betreft gemeenten en partners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid. Daarnaast hebben cliënten en naasten een centrale plek.

 

2. Sluitend: het plan heeft betrekking op alle 9 bouwstenen, zoals beschreven door het schakelteam.

 

3. Gedragen: het plan moet door alle relevante ondersteund worden en getekend.

 

Implementatie van het plan van aanpak.

het gezamenlijke plan van aanpak is zo goed als voltooid. de deelprojecten worden nader uitgewerkt.

 

Om de implementatie zo goed en zo snel mogelijk te kunnen realiseren op regionaal en lokaal niveau, is het gewenst dat er voor de deelnemende gemeenten één projectleider wordt aangesteld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website