Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ten behoeve van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag is een Pool van ervaringsdeskundigen opgezet, zodat op maat ervaringsdeskundige kennis, kunde en competenties ingezet kunnen worden bij regionale vragen ten aanzien van beleidsmatige en operationele vraagstukken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er is een Pool ervaringsdeskundigen in twente opgezet, vanuit één vaste coördinatie, waar vraag naar ervaringsdeskundige kennis en kunde gekoppeld wordt aan inzet van junior en senior ervaringsdeskundigen. De focus in deze 1e fase is ten behoeve van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag.

- de Ervaringsdeskundigen hebben structurele intervisie, themabijeenkomsten en individuele begeleiding;

- borging van registratie, facturatie en vergoeding.

- borging in regionale projectgroep APVG bij GGD Twente

- basis voor verdere regionale groei in regionale netwerk Herstel en Ervaringsdeskundigheid gelegd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Twente functioneert het Netwerk HET (Herstel en Ervaringsdeskundigheid Twente), regionaal netwerk van alle ervaringsdeskundige initiatieven. Binnenkort nog in februari 2019 wordt onze website www.nhet-twente.nl gelanceerd. Om alle twentse ervaringdeskundige kennis en kunde aan te kunnen bieden aan het sociale domein/wijkteams, wordt een pool van ervaringsdeskundigen opgezet, geleid door een onafhankelijk ervaringsdeskundig coördinator. In deze pool wordt op basis van competenties en profielen een match gemaakt met de vraag. Deze kan van verschillende maatschappelijke partijen komen, maar we focussen in deze subsidieaanvraag op de wijkteams. Er liggen al goede verbindingen tussen Netwerk HET en gemeentelijke initiatieven, Werkgroep ervaringsdelers in Enschede en Kenniskring verslaving en GGz in Hengelo. Daarnaast zijn we gesprekspartner bij wethouders en beleidsambtenaren.

De subsidieaanvraag gaat enkel om de financiering van de Poolopzet; voor de inzet van ervaringswerkers ín de wijkteams heeft men zelf flexibele budgetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website