Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Deventer is een platform ervaringsdeskundigheid opgericht. Ervaringsdeskundigen in verschillende rollen van IrisZorg, Vriendendiensten, Tactus en Dimence nemen deel. Maandelijks worden bijeenkomsten georganiseerd om de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociale domein te professionaliseren. Voor een ervaringsdeskundige is het van meerwaarde om met gelijkgestemden te sparren.

 

Dankzij het platform:

- Zijn deelnemers actiever hun ervaringen gaan inzetten bij cliënten en collega’s.

- Is er meer aandacht en ruimte voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de deelnemende organisaties.

- Wordt een herstelgericht trainingsaanbod ontwikkeld als aanloop naar een herstelacademie in Deventer.

- Is er een nieuwe functie binnen IrisZorg gecreëerd, namelijk regiocoördinator ervaringsdeskundigheid: één duidelijk aanspreekpunt die regie heeft over de verdere implementatie.

 

Kortom, het Platform heeft voor een grote stimulans gezorgd voor de inzet en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dankzij dit project is er een Platform Ervaringsdeskundigheid in de regio's Noordwest-Veluwe en Deventer opgezet. De krachten van ervaringsdeskundigen van meerdere instellingen zijn gebundeld en het ervaringswerk heeft binnen de reguliere hulpverlening een stimulans gekregen. De huidige leden van het Platform zijn: IrisZorg, RIBW GO, Dimence, Tactus en Vriendendiensten.

 

Kort samengevat zijn de resultaten van het project:

 

- Ervaringsdeskundigen die deelnemen aan het Platform worden een plek geboden waar ze met gelijken kunnen sparren over de uitdagingen van het werk. Ze krijgen bijvoorbeeld concrete tips en feedback als het gaat om hun eigen taakomschrijving.

 

- Reguliere collega's zijn beter op de hoogte op welke manier zij ervaringsdeskundigen kunnen inzetten. Binnen IrisZorg is het uitgegroeid tot een standaardwerkwijze.

 

- Verschillende (hulpverlenende) teams van IrisZorg hebben voorlichting gekregen over ervaringsdeskundigheid. Dit draagt bij aan het vergroten van kennis over herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

 

- Binnen IrisZorg is er meer ruimte, draagvlak en aandacht gekomen voor ervaringsdeskundigheid. Zo is er voor gekozen om per kernregio van IrisZorg één regiocoördinator aan te stellen. De regiocoördinator zorgt ervoor dat ervaringsdeskundigheid blijvend aandacht krijgt.

 

Hoe nu verder? Uitnodiging voor kick-off:

 

op 19 maart wordt er in Deventer een mini-conferentie gegeven over ervaringsdeskundigheid. Tijdens deze kick-off komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Presentatie van Het platform Ervaringsdeskundigheid;

- Trainingsaanbod bij Vriendendiensten wordt toegelicht;

- Diverse workshops worden gegeven over herstel, ervaringsdeskundigheid en stigma.

 

Het Platform staat open voor verdere uitbreiding. Indien u hierin interesse heeft, bent u van harte welkom om kennis te komen maken met de platform leden en de mogelijkheden die er binnen het platform aanwezig zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

IrisZorg is een GGZ instelling voor (jong) volwassenen met een verslaving en complexe problemen op het gebied van wonen en leven. Wij werken vanuit herstelondersteunende zorg. IrisZorg heeft als doel om in ieder team een ervaringsdeskundige in te zetten.

 

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een Platform Ervaringsdeskundigeid in de regio’s NW-Veluwe en Deventer. Met dit platform willen we het ervaringswerk binnen de reguliere hulpverlening een stimulans geven. Binnen dit platform worden de krachten van ervaringsdeskundigen van meerdere instellingen gebundeld.

 

We gaan drie activiteiten ondernemen:

(1) Het opzetten van een Platform Ervaringsdeskundigheid – in samenwerking met andere zorginstellingen – gericht op het vergroten van de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening.

(2) Het geven van voorlichting aan verschillende (hulpverlenende) teams in NW-Veluwe en Deventer.

(3) Het faciliteren van één aanspreekpunt voor ervaringsdeskundigheid.

 

Om deze activiteiten te realiseren, is het noodzakelijk om Timo Bot, als ervaringsdeskundige hulpverlener en werkzaam in het ambulante team van IrisZorg in Deventer, voor een afgebakende periode in te zetten als projectleider.

 

We realiseren met dit project een actieve samenwerking met andere zorginstellingen door maandelijks een netwerkbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een werkgroep opgericht om het platform uit te werken, te ontwikkelen en verdere samenwerking met partners aan te gaan.

 

Na afloop van het project wordt de samenwerking tussen het platform en de betrokken professionals voortgezet. Daarnaast blijft IrisZorg verantwoording dragen voor de borging van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen haar teams.

 

Om dit project te realiseren, vragen we een bijdrage van € 14.291,- voor de inzet van de ervaringsdeskundige Timo Bot als projectleider.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website