Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment hebben inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek geen mogelijkheid tot het aanvragen van een crisiskaart. In de regio heerst ook nog de nodige discussie over de inzet en de vorm ervan. Deze subsidieaanvraag is dan ook bedoeld voor een pilot van twaalf maanden gericht op de implementatie en professionele uitvoering van de crisiskaart in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit in navolging van de uitdrukkelijke wens van cliënten en naasten voor deze vorm en met als doel om te onderzoeken of en hoe dit instrument structureel geborgd kan worden. Dit zou dan bijdragen aan de sluitende aanpak voor deze groep.

 

In de regio ervaren veel cliënten dat zij niet in staat zijn om in een crisissituatie duidelijke informatie te geven en goede opvang te regelen. Ook omstanders, hulpverleners en politie weten vaak niet wie ze voor zich hebben, wat er aan de hand is en wat ze het beste kunnen doen. Dit kan leiden tot beslissingen die, achteraf bezien, niet ideaal zijn geweest en hadden kunnen worden voorkomen. In deze situatie komt het recht op zelfbeschikking in het gedrang, omdat cliënten in crisissituaties vaak niet meer zelf (kunnen) beslissen over de aard en inhoud van de behandeling. De huidige situatie heeft onder andere onnodig leed, meer kosten, minder kwaliteit van leven en verlies van aansluiting met de cliënt tot gevolg.

 

Het is van belang dat iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kwalitatief goede acute geestelijke gezondheidszorg kan krijgen en – waar mogelijk – meer zelfbeschikking heeft tijdens crisissituaties. Een instrument dat hiervoor kan worden ingezet is de crisiskaart. Het doel van het project ‘pilot crisiskaart regio Gooi en Vechtstreek’ is het starten van een pilot voor twaalf maanden, waarbij de crisiskaart beschikbaar wordt gesteld voor mensen met (ernstige) psychische problemen, die gevoelig zijn voor een psychische crisis. De ontwikkelingen en resultaten van de crisiskaart worden gemonitord en geëvalueerd. Wanneer de pilot afloopt zijn er minimaal zestien crisiskaarthouders in de regio. De nadruk ligt hierbij op minimaal, omdat de verwachting is dat de rol van vrijwillige ervaringsdeskundigen naar mate het project vordert zal groeien. Hierdoor wordt het (financieel) haalbaar om een hoger aantal crisiskaarten op te leveren.

 

De subsidieaanvraag wordt ingediend door Regio Gooi en Vechtstreek: het samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio. De implementatie en uitvoering van de pilot ‘project crisiskaart regio Gooi en Vechtstreek’ wordt extern belegd bij een bereidwillige lokale aanbieder van zorg en/of welzijn. Ook is de specialistische GGZ aanbieder direct betrokken bij de pilot. Regio Gooi en Vechtstreek draagt bij door middel van cofinanciering. Vertegenwoordigers van cliënten, familie en naasten zijn geconsulteerd en hebben zitting in de projectgroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website