Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze pilot is uitgevoerd binnen de ANW uren door de Doktersdienst Groningen (DDG)en Lentis(GGZ). De focus was gericht op het verbeteren van de triage bij verward gedrag en het verkrijgen van inzicht in de vragen van artsen om risico’s in te schatten en effectief te kunnen interveniëren vanuit de poortwachtersrol o.a. door beschikbare GGZ deskundigheid op de locatie.

 

De pilot maakte onderdeel uit van een sluitende aanpak in de regio Groningen. Vooral vanwege de merkbare verbeteringen in de gezamenlijke aanpak komt de projectgroep DDG - Lentis tot de conclusie dat voortzetting van de ondersteuning op de locatie van de DDG niet hoeft te worden ingezet. Door een beter georganiseerde samenwerking tussen de ketenorganisaties en specifiek de realisatie van een goed werkende crisisbeoordelingslocatie zijn de door DDG (huis)artsen ervaren knelpunten opgelost.

 

Projectperiode mei 2017 tot en met maart 2018.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De pilot maakte onderdeel uit van een sluitende aanpak in de regio Groningen. Het betrof het realiseren en borgen van samenwerkingsafspraken tussen de Keten Acute Psychiatrie onder voorzitterschap van Lentis en de gemeenten in de provincie Groningen onder voorzitterschap van gemeente Groningen.

 

Vooral vanwege de merkbare verbeteringen in de gezamenlijke aanpak komt de projectgroep Doktersdienst Groningen (DDG) - Lentis tot de conclusie dat voortzetting van de ondersteuning op de locatie van de DDG niet hoeft te worden ingezet. Vooral door een beter georganiseerde samenwerking tussen de ketenorganisaties en specifiek de realisatie van een goed werkende crisisbeoordelingslocatie zijn de door DDG (huis)artsen ervaren knelpunten opgelost.

 

Op basis van een analyse van de instroom naar de Crisisbeoordelingslocatie (CBL) via de DDG blijkt dat verwijzingen gezien de aard van de problematiek en de ketencriteria voor verwijzing terecht zijn. De CBL is bereikbaar en beschikbaar voor de DDG-triagisten/artsen. Afstemming en overleg tussen de DDG en de CBL gebeuren direct, zowel wanneer er behoefte is aan consultatie als bij een verwijzing voor een beoordeling. Het proces voor de patiënt is daardoor verbeterd en de arts is sneller beschikbaar voor andere patiënten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorliggende pilot is een onderdeel van de brede provinciale aanpak personen met verward gedrag in de provincie Groningen (hoofdaanvragen gemeente Groningen).

 

De verantwoording over de voortgang vindt plaats binnen een transparante cyclus voor communicatie- besluitvorming en rapportage binnen de Keten Acute Psychiatrie.

 

De evaluaties en resultaten van de pilot worden hierin meegenomen.

 

Met de gemeente Groningen (projectleider vanuit de gemeente Groningen) is structurele afstemming in het kader van de sluitende aanpak voor zorg voor personen met verward gedrag in de provincie Groningen.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website