Projectomschrijving

Het 'thuisgevoel' in de Tielse wijk Rauwenhof is onder druk komen te staan door de toestroom van bewoners met verward gedrag. Een aantal incidenten met mensen met verward gedrag heeft ervoor gezorgd dat steeds meer bewoners hun thuis niet meer als veilig ervaren.

Doel

In dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Tielse wijk Rauwenhof door middel van ‘community building’: het vergoten van signalering en het verantwoordelijkheidsgevoel (sociale cohesie) in de buurt.

Werkwijze

In het informele en formele netwerk wordt samengewerkt aan vroegsignalering om escalaties te voorkomen: al lerend werken aan oplossingen die bijdragen aan zelfredzaamheid en een veilig thuisgevoel in de buurt. Kortom, er wordt een kanteling gemaakt van ‘systeemwereld’ naar ‘leefwereld’: hierin zijn belanghebbenden gelijkwaardig verbonden, ontdekken zij samen de oplossing en staan de behoeften van de huurders in de wijk centraal.

Resultaten

De wijkcoach als community builder, de herstelgroep en het ervaringswerk zijn op de kaart gezet en onmisbaar in de sociale basis. Het heeft bruikbare methoden en zienswijzen opgeleverd. Een innovatie in het sociale domein met het welzijnswerk als motor en facilitator in de sociale basis.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Visiecafé bij SCW op 11 oktober 2018

Op 11 oktober 2018 organiseerde het project een visiecafé waarin men aan de slag is gegaan met 3 casussen:

Allemaal in één wijk of juist niet?

Hoeveel verwarde bewoners kan een wijk aan? Of is het vanuit het oogpunt van het opbouwen van een goed sociaal netwerk zinvol om ze juist vlakbij elkaar te plaatsen? En, hoe weten we überhaupt dat iemand problemen heeft? Wat kunnen we met de huidige AVG toch nog realiseren?

Wat is het beste voor Karel?

We nemen je mee in het levensverhaal van Karel: een alleenstaande man die een huis huurt in een kleine gemeente. Karel heeft een ernstige psychische kwetsbaarheid, voor de bewoners om hem heen is het belastend. Waar lopen we tegenaan en hoe lossen we het samen op?

Wat zijn de kansen per wijk?

Zijn er in Tiel nog wijken waar (woon)voorzieningen voor nieuwe mensen met verward gedrag kunnen worden gerealiseerd? Wat zijn de verschillen tussen de wijken en waar liggen kansen? Waar kunnen we gebruik van maken? Mozaïek heeft een SWOT analyse gemaakt en gaat hierover met u in gesprek.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website