Projectomschrijving

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg gaan experimenteren met passend vervoer door inzet van de ggz vervoersdienst gedurende de periode van 1 jaar.

Doel

Beoogd wordt om vanaf april 2018 een cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, juist normaliserende en de-escalerende vervoersmogelijkheid te kunnen bieden aan mensen met verward gedrag, die vervoerd moeten gaan worden.

Werkwijze

Het experiment gaat inzicht bieden in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg. Dit inzicht is nodig om in de nabije toekomst een goed afgewogen besluit te kunnen nemen als het om een structurele invulling van passend vervoer in deze regio gaat. Verder biedt het experiment de mogelijkheid om het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling, vervoer en time-out te toetsen aan de dagelijkse praktijk en bij te stellen waar nodig.

Resultaten

De partners hebben gewerkt aan het optimaliseren van het werkproces rondom melding, triage, vervoer en beoordeling. Dit heeft men gedaan binnen de bestaande mogelijkheden, middelen en regelgeving. De structurele borging van samenwerking en kennis is onder andere afhankelijk van de nader uit te werken betaaltitel. Momenteel vindt een belangrijk deel van het proces plaats uit bestaande middelen.

Partners zijn tevreden over het passend vervoer als middel, maar zien vooral in het proces knelpunten door beperkte capaciteit. Hierbij wensen zij ook meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden. Op casuïstiekniveau constateren zij issues met betrekking tot deze verantwoordelijkheden als het gaat om het uitoefenen van de functie en het vaststellen van de veiligheid voor personeel en de persoon met verward gedrag. Het bespreken van deze issues draagt bij aan het verbeteren van het werkproces rondom het inzetten van passend vervoer.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website