Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project “ Over grenzen heen” is door meerdere partijen in de acute keten samengewerkt om Passend vervoer voor psychiatrische patiënten mogelijk te maken. Politie en ambulance als dat moet, alternatief vervoer door de GGz vervoersdienst als dat kan, waarbij het belang van de patiënt voorop staat. De ggz deskundige( behandelaar) stelt de indicatie voor vervoer vast. De pilot heeft opgeleverd dat er intensief samengewerkt wordt in de acute keten, daarmee is de inzet van partijen efficiënt. De patiënten worden vervoerd op een manier die past bij hun situatie, de begeleiders zetten in op de-escalatie, rust en normalisatie. De clientervaringen laten duidelijk zien dat patiënten hier baat bij hebben. Alle betrokken partijen zijn het eens dat het succes zit in de ervaringen van de patiënten en de intensievere samenwerking in de acute keten.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project “ Over grenzen heen” is door meerdere partijen in de acute keten samengewerkt om Passend vervoer voor psychiatrische patiënten mogelijk te maken. Politie en ambulance als dat moet, alternatief vervoer door de GGz vervoersdienst als dat kan, waarbij het belang van de patiënt voorop staat. De ggz deskundige( behandelaar) stelt de indicatie voor vervoer vast. De pilot heeft opgeleverd dat er intensief samengewerkt wordt in de acute keten, daarmee is de inzet van partijen efficiënt. De patiënten worden vervoerd op een manier die past bij hun situatie, de begeleiders zetten in op de-escalatie, rust en normalisatie. De clientervaringen laten duidelijk zien dat patiënten hier baat bij hebben. Alle betrokken partijen zijn het eens dat het succes zit in de ervaringen van de patiënten en de intensievere samenwerking in de acute keten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1.1. Publiekssamenvatting

De confrontatie met de politie is voor mensen met verward gedrag maar ook voor hun naasten soms zeer ingrijpend, niet passend en onnodig stigmatiserend. Vervoer met een politieauto draagt veelal niet bij aan herstel. Het ambulancevervoer in Nederland is met name ingericht op somatisch zieke patiënten en sluit in strikte zin niet altijd volledig aan op de context van de angstige en of verwarde patiënt.

Passend vervoer betekent altijd noodzakelijk gedifferentieerd, vaak prikkelarm vervoer. Vervoer dat zoveel mogelijk aansluit bij de problematiek en behoeften van diegene die wordt vervoerd én waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht en eigen mogelijkheden.

 

Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD, opvang, verzekeraars hebben vanuit dit gedachtengoed een pilot rond triage en vervoer ingericht welke domein- en regio-overstijgend is, waarin de burger centraal staat en waarbij de benadering die past bij positieve gezondheid leidend is.

Het doel is de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website