Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ambulance Amsterdam heeft een opleidingsplan opgesteld voor reguliere ambulancemedewerkers als onderdeel van een sluitende aanpak medisch geindiceerd vervoer voor personen met verward gedrag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de inzet van docentontwikkelaars en praktijkdocenten is er een speciaal opleidingsplan gerealiseerd en uitgevoerd. Dit plan zorgt ervoor dat de reguliere ambulancemedewerkers worden geschoold hoe om te gaan bij het vervoer van patienten met verward gedrag.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ambulance Amsterdam streeft ernaar om de in 2014 ingezette vernieuwing “Psycholance” uit te bouwen tot een 24/7 voorziening voor het acuut vervoer (1), ondersteund door een adequate voorziening voor het besteld vervoer (2) en een upgrading van het bekwaamheidsniveau van de reguliere ambulance, zodat ook de achtervang kwalitatief wordt verstevigd (3).

De subsidieaanvraag richt zich op de derde punt; upgrading van het bekwaamheidsniveau van (een deel) van de reguliere ambulance, zodat ook de achtervang kwalitatief wordt verstevigd.

We richten ons in eerste instantie specifiek op verpleegkundigen niveau 5 met affiniteit met psychiatrie. De verpleegkundigen koppelen we aan een chauffeur met een opleiding optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening (OGS). Op deze manier kan de Ambulance Amsterdam planbare zorg afwisselen met acute psychiatrie en zijn we, op kortere termijn, beter in staat om de zog 24/7 aan te bieden.

Via het stedelijk programma “Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag” en het wekelijks crisisoverleg is er verbinding met alle ketenpartners en cliëntvertegenwoordigers.

Het project kent de volgende fasen:

 

Fasen Activiteiten

3e kwartaal 2017

 

*Subsidie verkrijging; en ontwikkelen scholingsplan vervoer verwarde personen voor de reguliere ambulancezorg (niveau 5 verpleegkundigen + OGS opgeleide ambulancechauffeurs)

•In samenwerking met werkgroep en samenwerkingspartners

*Verdere inventarisatie medewerkers die belangstelling hebben in opleidingstraject

* Starten met opleidingstraject 10 verpleegkundigen en 10 chauffeurs

 

4de kwartaal 2017

*Afronden opleiding met geselecteerde groep medewerkers

*Evaluatie met ‘studenten’, werkgroep en ketenpartners

*Aanscherpen opleidingsplan na input en ervaringen + start ontwikkelen nascholingsprogramma

 

1e kwartaal 2018

*Volgende lichting medewerkers start met opleidingstraject

*Delen ervaringen met overige regio’s en start aanbieden van opleidingstraject aan andere geïnteresseerde regio’s

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website