Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zeven Noord-Limburgse gemeenten (Horst aan de Maas, Beesel, Bergen, Gennep, Peel en Maas, Venlo en Venray) werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een 24 uurs meldpunt voor niet-acute zorgvragen in de regio Noord-Limburg. Een dergelijk meldpunt voor deze doelgroep is er momenteel nog niet in de regio. Op diverse plaatsen komen vragen binnen van of over personen met (een vermoeden van) verward gedrag, zowel acuut als niet-acuut. Burgers, professionals, naasten en personen met verward gedrag weten vaak niet waar ze terecht kunnen met vragen. Daarnaast is op de bestaande meldpunten niet de juiste expertise aanwezig om niet-acute meldingen adequaat te behandelen.

 

De zeven gemeenten werken binnen dit project samen met politie, ambulance, GGZ Crisisdienst Vincent van Gogh, PSW, Zorg & Veiligheidshuis, Zelfregiecentrum, VGZ, Hulp aan Dementie, Platform Noord-Limburg GGZ en OGGZ en Moveoo. Bij het vormgeven van het niet-acute meldpunt wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande meldpunten en crisisdiensten in de regio, wat betreft toeleiding en kennisdeling. Het meldpunt zal in de avond, nacht en weekend uren bemenst worden door het Vincent van Gogh instituut en doordeweeks overdag door het Zorg en Veiligheidshuis.

 

Het meldpunt zal 24-7 bereikbaar zijn en zorgen voor een luisterend oor, gericht advies en indien noodzakelijk toewijzing naar hulporganisaties. Gedurende de projectperiode worden samenwerkingsafspraken gemaakt en worden kaders gesteld om het nieuwe meldpunt vorm te geven. Zo wordt een informatieknooppunt ontwikkeld waarbij expertise en kennis omtrent niet-acute meldingen verward gedrag centraal georganiseerd zijn en het duidelijk is waar men terecht kan bij vragen. Hierdoor komen vragen op de juiste plaats terecht en kunnen signalen vroegtijdig worden opgepakt, wat de efficiëntie verbetert en erger voorkomt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website