Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen hebben een groot risico op het doormaken van een delier. Een delier is een ernstige vorm van acuut optredende verwardheid en heeft een grote impact op het leven van ouderen en hun directe omgeving. Zorgprofessionals zijn belangrijk in het voorkómen, herkennen en omgaan van een delier. Echter blijkt dat kennis over een delier bij zorgprofessionals vaak onvoldoende is. In dit project is een digitale delier module ontwikkeld voor zorgprofessionals, met input vanuit ervaringsdeskundigen en hun naasten. Naasten hebben op dit moment nog een te beperkte en ondergewaardeerde rol in de zorg rondom een delier. Door de kennis van zorgprofessionals te vergroten en het belang meer te zien van de inzet van de naaste, zal de zorg rondom een delier worden verbeterd. De belangrijkste onderwerpen van de digitale deliermodule richten zich op vroegtijdige herkenning van een delier en het verstrekken van informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Tot slot wordt het belang van nazorg en de overdracht tussen verschillende zorginstellingen benadrukt. Zie: www.watdoejebijdelier.nl. Naasten kunnen ook gebruiken van deze website (deel voor mantelzorger).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een digitale delier module ontwikkeld voor zorgprofessionals, met input vanuit ervaringsdeskundigen en hun naasten. Door de kennis van zorgprofessionals te vergroten en het belang meer te zien van de inzet van de naaste, zal de zorg rondom een delier worden verbeterd. De belangrijkste onderwerpen van de digitale deliermodule richten zich op vroegtijdige herkenning van een delier en het verstrekken van informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Tot slot wordt het belang van nazorg en de overdracht tussen verschillende zorginstellingen benadrukt. Zie: www.watdoejebijdelier.nl. Naasten kunnen ook gebruiken van deze website (deel voor mantelzorger).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen die in een ziekenhuis opgenomen worden, hebben een groot risico op het doormaken van een delier. Deze ernstige vorm van verward gedrag heeft een grote impact op hen en hun directe omgeving. De zorg die zij van professionals ontvangen is niet altijd toereikend. Dat heeft mede te maken met een kennistekort bij verpleegkundigen (Derks et al., 2017). Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg; nog belangrijker is echter hun impact op de uitkomsten van zorg (Derks et al., 2017), zoals de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met verward gedrag. Uit een recent onderzoek (Derks et al., 2017) blijkt dat kennis over ouderen, waaronder een delier, bij verpleegkundigen een grote spreiding laat zien en daarmee niet voldoende is. De onderzoekers benadrukken dat het nodig is om effectieve onderwijsvormen in te zetten om het kennisniveau te verbeteren. Het is van belang om hierbij verbinding te maken tussen de domeinen zorg, welzijn en veiligheid, aangezien domein overstijgend werken bijdraagt aan een sluitende aanpak bij mensen met verward gedrag.

 

Huidige delier scholingen richten zich vaak op de inhoud van de Richtlijn delier (2013); het is echter belangrijk om daarnaast veel meer in te zoomen op de samenwerking tussen de verschillende disciplines en organisaties en eigen regie, veerkracht en functioneren van de persoon. Ook de belevingswereld van de ervaringsdeskundige komt in het huidig scholingsaanbod vaak onvoldoende aan de orde.

 

In dit project leggen we, naast de inhoud van de Richtlijn delier, de focus op integraal, interprofessioneel en persoonsgericht werken en de belevingswereld van de ervaringsdeskundige.

 

Het doel van dit onderwijsproject is de bekwaamheid van verpleegkundigen te vergroten in het voorkómen, herkennen en omgaan van een delier bij een oudere.

 

We ontwikkelen hiervoor een digitale scholingsmodule delier die ingezet kan worden voor het professionaliseren van MBO-, HBO- en Master verpleegkundige (vervolg) en zorg opleidingen. Het unieke van deze scholingsmodule is een integrale persoonsgerichte benadering van delier en waarin de leefwereld van de mens centraal staat, waarin voor professionals de eigen regie en het eigen functioneren van de ouderen het uitgangspunt is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website