Projectomschrijving

Ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben een groot risico op het doormaken van een delier. Een delier is een ernstige vorm van acuut optredende verwardheid. Het doormaken van een delier heeft een grote impact op het leven van de oudere en hun directe omgeving.

Onvoldoende kennis

Zorgprofessionals zijn belangrijk in het voorkómen, herkennen en omgaan van een delier. Echter, uit onderzoek blijkt dat kennis over delier bij verpleegkundigen, maar ook bij andere professionals vaak onvoldoende is.

Doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een digitale scholingsmodule ‘Delier’ om de bekwaamheid van verpleegkundigen over een delier te vergroten. De scholingsmodule kan ingezet worden voor het professionaliseren van mbo-, hbo- en master- verpleegkundige (vervolg-) en zorgopleidingen.

Werkwijze

Het unieke van dit project is dat er nauw wordt samengewerkt met ouderen en hun naasten en met een interdisciplinaire groep van professionals. Dat draagt bij aan een persoonsgerichte benadering van een delier door verschillende professionals, waarin de eigen regie en het zelfstandig functioneren van ouderen het uitgangspunt is.

Resultaten

In dit project is een digitale delier module ontwikkeld voor zorgprofessionals, met input vanuit ervaringsdeskundigen en hun naasten. Naasten hebben op dit moment nog een te beperkte en
ondergewaardeerde rol in de zorg rondom een delier. Door de kennis van zorgprofessionals te vergroten en het belang meer te zien van de inzet van de naaste, zal de zorg rondom een delier
worden verbeterd.

Digitale deliermodule

De belangrijkste onderwerpen van de digitale deliermodule richten zich op vroegtijdige herkenning van een delier en het verstrekken van informatie, zowel mondeling als schriftelijk.
Tot slot wordt het belang van nazorg en de overdracht tussen verschillende zorginstellingen benadrukt. Zie: www.watdoejebijdelier.nl. Naasten kunnen ook gebruiken van deze website (deel voor mantelzorger).

Filmpje

Zie hier het filmpje over het delier project: Video delier project

 

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website