Projectomschrijving

Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen en veiligheidspartners gaan experimenteren met de inzet van een straatwerker die kennis heeft over en ervaring met verward gedrag. Deze aanpak heeft als doelgroep mensen met verward gedrag in het kernwinkelgebied van Venray.

Werkwijze

Deze straatwerker biedt op verzoek van de persoon zelf, een naaste, andere klanten in het centrum en/of een centrumondernemer eerste hulp aan personen met verward of onbegrepen gedrag. Indien nodig, schaalt de straatwerker op.

Doel

Dit alles om mensen, die verward en wellicht ook overlast gevend gedrag laten zien in het kernwinkelgebied, op een gepaste, normaliserende en de-escalerende manier te bejegenen en te begeleiden. Binnen de pilot wordt ook ingezet op het bieden van handelingsperspectief aan de centrumondernemers. Dit door de mogelijkheid te bieden om de training Mental Health First Aid te volgen en de optie om getraind te worden door Venray Dementievriendelijk.

Resultaten

Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen, ervaringsdeskundige, Venray Dementievriendelijk, politie, Secutor Security, COA en de gemeente Venray hebben succesvol geëxperimenteerd met de inzet van een centrum-ondersteuner in het kernwinkelgebied van Venray. Daarnaast hebben centrumondernemers en werknemers (in dit geval vrijwilligers) deelgenomen aan de training Mental Health First Aid.

Er is geconcludeerd dat de samenwerking bovenal een preventief effect heeft doordat de verbinding met de kwetsbare doelgroep is verstevigd. De betrokkenheid van de ervaringsdeskundige heeft de inzet van de centrum-ondersteuner daarbij versterkt. Daarnaast voelen ondernemers zich meer gesterkt in het passend benaderen van de klant of gast, die verward gedrag laat zien. Gaandeweg de pilot liep het aantal incidenten inclusief overlastmeldingen terug. Met de betrokken partners zijn afspraken gemaakt zodat de inzet van de centrum-ondersteuner, ondersteund door een ervaringsdeskundige, na de experimenteerperiode vervolgd kan worden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website