Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het subsidietraject is het ontwikkelen van een cursus voor en door cliënten van het centrum Autisme van de GGzE. Deze cursus zal zich richten op het identificeren van persoonlijke kwaliteiten/mogelijkheden van cliënten en hoe deze te benutten. De cursus zal ontwikkeld en gegeven worden door 2 ervaringsdeskundigen.

 

Het bestaande aanbod van het centrum Autisme is gericht op beperkingen en niet op talenten. Van hieruit is de cursus een aanvulling op het huidige aanbod. Met deze cursus wordt onder meer beoogd aandacht te besteden aan sterke en positieve kanten van het leven met ASS en de empowerment van de doelgroep. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de herstelbeweging die het vinden van de eigen kracht ten behoeve van het persoonlijk herstelproces in een hoog vaandel heeft staan (HEE! Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Boevink, 2017).

 

De idee voor dit project is voortgekomen vanuit de Denktank Autisme. De Denktank betaat uit 10 ervaringsdeskundigen met autisme en 2 professionals. De Denktank ontwikkelt nieuwe initiatieven voor de inzet van ervaringsdeskundigen en heeft een adviserende en uitvoerende rol.

In de afgelopen 10 jaar heeft de Denktank Autisme zeer goede samenwerkingsrelaties opgebouwd met zowel cliënten als zorgprofessionals binnen het centrum Autisme. Deze samenwerkingsrelaties zullen in dit project benut worden.

 

Het streven is de in dit traject te ontwikkelen cursus als regulier aanbod te gaan aanbieden binnen het centrum Autisme van de GGZE. Het centrum beschikt over ervaringsdeskundigen die deze cursus op vrijwillige basis kunnen aanbieden. Tevens beschikt het centrum over de benodigde accommodatie.

De cursus zal zo ingericht worden dat cursisten na het volgen hiervan in staat zullen zijn deze zelf te geven. Ook zal de GGzE zich inspannen om in de cursus geïdentificeerde kwaliteiten daadwerkelijk te helpen verzilveren. Bijvoorbeeld door aanbod van vrijwilligerswerk.

 

De cursus en de materialen zullen breder beschikbaar worden gesteld zowel binnen als buiten de GGzE.

Daarnaast willen wij de opgedane kennis en ervaringen van de cursus breder delen binnen en buiten de organisatie door het geven van workshops, spreken op congressen en symposia, publicaties en interviews in relevante media en informatie op de website van de GGzE. Indien gebruik gemaakt zal worden van data vanuit de groep(en) zal deze geanonimiseerd worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website