Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Montfoort heeft via eerdere activiteiten vanuit regionale samenwerking U16 en met behulp van de startsubsidie voor verward gedrag al de nodige stappen gezet voor realisatie van een sluitende aanpak verward gedrag. Echter is gaandeweg geconstateerd dat de sluitende aanpak vraagt om een creatieve verbinder die maatwerkoplossingen kan bieden. Gedurende een pilotperiode van acht maanden zal een verbindingsofficier bij SWOM aangesteld worden, die ondersteuning biedt bij de realisatie van de aanpak verward gedrag, waarbij de cliënt en zijn/haar omgeving centraal staat. Betrokken partijen zijn: de participatieraad en Ferm Werk vanuit welzijn, de politie vanuit veiligheid en woningcorporatie GroenWest. De samenwerkingspartners zullen samen met indirect betrokkenen de inzet van de verbindingsofficier implementeren en borgen, waarbij samenwerking wordt verbeterd en de zorg en veiligheidsketen met elkaar verbonden wordt. Hierdoor zal het aantal E33 meldingen verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website