Projectomschrijving

Het introduceren en implementeren van de crisiskaart als instrument voor mensen met verward gedrag in West-Brabant door middel van het gebruik maken van ervaringsdeskundigen.

Doel

De gemeente Breda heeft samen met FAMEUS, Surplus, IMW Breda en GGz Breburg het initiatief genomen om de crisiskaart in te zetten voor mensen met het risico op verward gedrag. Een brede maar kleine groep mensen die voor henzelf en anderen mogelijk overlast veroorzaakt.
 

Werkwijze

De crisiskaart is een middel dat mensen kan helpen die soms, regelmatig of continu verward zijn of die verward dreigen te raken. Met dit instrument kan de persoon zelf afspraken maken over de behoeften en noodzakelijkheden voor een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de kans op een crisis verminderd door het opstellen van een crisiskaart. De crisiskaart wordt opgesteld samen met een ervaringsdeskundige crisiskaart consulent. Iedereen kan een kaart invullen: als je ervaring hebt met verward gedrag of een crisis, maar ook zonder deze ervaring en als je zelf het gevoel hebt wel risico te lopen. Iedereen kan een kaart aanvragen.

Resultaten

Met ingang van 1 september 2018 is het implementeren van de crisiskaart begonnen. Er wordt samengewerkt met verschillende instanties en ketenpartners. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen geïnformeerd wordt over de crisiskaart. Er zijn concrete afspraken met de politie. Indien cliënten willen, kunnen zij melden dat zij een crisiskaart hebben.

Cliënten vinden veel rust door de crisiskaart. Niet alleen de crisiskaart is belangrijk, maar ook de gesprekken met de ervaringsdeskundigen. Er is een team met senior, reguliere en vrijwillige medewerkers. Cliënten vullen een vragenlijst in waardoor zij ook meer zicht krijgen op hun crisis. Met hun omgeving worden concrete afspraken gemaakt wat te doen bij een crisis. Dit alles biedt rust en overzicht. Cliënten vinden de gesprekken erg waardevol; het biedt hen hoop.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website