Projectomschrijving

Aanleiding

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Even geen woorden kunnen vinden, boos, verdrietig, radeloos en niet of verkeerd begrepen worden. Sommige mensen hebben een (verhoogd) risico om deze factoren te ervaren. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie, met een verslaving, met een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te bieden die zij op dat moment nodig hebben, is de Hulpkaart ontwikkeld. De Hulpkaart helpt omstanders, dienstverleners, winkeliers, politie en hulpverleners om direct datgene te doen wat nodig is.

Doel

De doelstelling van het project is om bekendheid te geven aan de Hulpkaart binnen de provincie Friesland, zodat iedereen die een Hulpkaart in handen krijgt weet wat hij of zij moet doen om te
kunnen helpen. Daarnaast is het doel zoveel mogelijk mensen die geholpen kunnen worden met een Hulpkaart in de betrokken gemeenten te voorzien van een Hulpkaart.

Resultaten

In de gemeenten Waadhoeke, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is de Hulpkaart bekend en beschikbaar gemaakt voor de inwoners van deze gemeenten. Dit in samenwerking met o.a. de gebiedsteams, welzijn, huisartsenpraktijken, de GGD Fryslân, St. Aanzet en andere lokale partijen. Hiermee wordt bijgedragen aan de zelfredzaamheid van de mensen die soms hulp nodig hebben, maar hier niet altijd de juiste woorden voor weten te vinden. Hiermee wordt onnodige escalatie
van lastige situaties voorkomen.

MEE Friesland is initiator en heeft met dank aan ZonMw de werkwijze succesvol geïmplementeerd en
gaat verder met andere gemeenten. Meer informatie?
MEE Friesland 058 2844 944
info@meefriesland.nl

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website