Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Herstellen doe je Samen’ was een project om het cursusaanbod van Stichting Lumen op gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid geschikt te maken voor een bredere doelgroep. Niet meer primair GGZ en talig georiënteerd, maar voor iedereen die te maken krijgt met herstel in de breedste zin van het woord.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met diverse zorgaanbieders in de regio, waardoor meer samenwerking rondom herstel en ervaringsdeskundigheid tot stand is gekomen.

Het uitwerken van de cursus ‘Zicht op Herstel’ in werkgroepen aan de hand van thema’s, gaf ervaringsdeskundigen en deelnemers met eigen ervaring de kans om collectieve ervaringskennis te vergaren.

Het project heeft twee nieuwe cursusmappen tot resultaat, een reguliere en een praktische versie. Ook zijn verschillende specialistische modules toegevoegd. Daarnaast is er meer uitwisseling tussen Stichting Lumen en verschillende partijen, zijn er uit de werkgroepen een lotgenotengroep en een voorlichting ontstaan en is een aantal deelnemers actiever betrokken geraakt bij Lumen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens het project ‘Herstellen doe je samen’ zijn twee vernieuwde versies van de cursus ‘Zicht op herstel’ ontwikkeld. De cursus is nu geschikt voor een bredere doelgroep dan GGZ. Vanuit de projectgroep, werkgroepen en stuurgroep is aangegeven dat in ieder geval de doelgroepen GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en ontwikkelingsstoornissen zich konden vinden in het vernieuwde aanbod. De praktische versie met de naam ‘Zicht op jezelf’ is geschikt voor mensen die minder ‘talig’ zijn onderlegd (bijvoorbeeld LVB). De cursus is daarnaast beschikbaar in PDF en geschikt voor voorleesprogramma’s en digitaal gebruik. 

 

Er zijn bovendien 4 modules ontwikkeld (GGZ, MO, Verslavingszorg, Autisme) die trainers bij gebruik van de cursus voor specifiekere doelgroepen handvatten kunnen geven betreft thema’s en hulpbronnen. 

 

Binnen de werkgroepen is er aandacht en ruimte geweest voor de verdere ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid van de deelnemers. Daarnaast zijn er in de werkgroepen een aantal thema’s blootgelegd die verdere aandacht behoeven. Binnen Lumen wordt deze kennis ingezet in het verdere aanbod. Een aantal voorbeelden van aanbod dat uit de werkgroepen is ontstaan:

 

-Een lotgenotengroep voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

-Verschillende focusgroepen ten aanzien van persoonlijk en maatschappelijk herstel.

-Voorlichtingen rondom maatschappelijke thema’s, zoals huisuitzettingen.

-Participatie in beleidsbijeenkomsten en belangenbehartiging.

-Individuele ervaringsdeskundige ondersteuning.

 

Ook werd er een basis gelegd voor verdere samenwerking met partijen die betrokken waren bij het project. Voortvloeiend hieruit zijn gesprekken en een projectplan omtrent het opzetten van een gezamenlijke herstelacademie. 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ervaringsdeskundigen van organisaties in de GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang en de Regionale Cliëntenorganisatie Lumen Holland Rijnland ontwikkelen met elkaar een gedeelde visie op Herstel en de doorontwikkeling van Ervaringsdeskundigheid. Deze samenwerkingspartners van Lumen hebben ieder eigen klanten/deelnemers/cliënten met hun eigen specifieke, waardevolle cliëntervaringen, maar onderling is er nog geen sprake van een gedeelde ‘hersteltaal’ of een overkoepelend (herstel)cursus-basisaanbod. Ook zou het zinvol kunnen zijn een aantal aangepaste versies van de cursussen te maken. Lumen is door haar partners gevraagd een inventarisatie te maken van enerzijds de overkoepelende en anderzijds de specifieke soorten ervaringen, en zo tegelijkertijd te zorgen voor het opleiden van een gedeeld herstel- en scholingsaanbod inclusief allround ervaringsdeskundigen met specifieke ‘knowhow’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website