Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De pilot GGZ client vervoer Twente is op 22 september 2018 afgerond, na vier maanden te hebben gedraaid. Wij hebben tijdens de pilot gewerkt aan verschillende vraagstukken met betrekking tot passend vervoer voor verwarde personen. Zo heeft betrokken personeel de training MHFA gevolgd en is er onderzoek gedaan naar een zo veilig en humaan mogelijk vervoersmiddel. Er is een bus aangeschaft, aangepast en ingericht. Tijdens de pilot zijn er 11 inter-klinische ritten uitgevoerd tussen locaties van GGZ instelling Mediant in Hengelo en Enschede. Al deze ritten zijn succesvol te noemen. Cliënten zijn in een onopvallend en veilig vervoersmiddel naar plaats van bestemming gebracht. De ritten zijn uitgevoerd door personeel met ruime ervaring in het werken met GGZ cliënten en zijn met minimaal 2 personen aanwezig geweest tijdens de ritten. Hierbij is ten alle tijden de mogelijkheid voor gespecialiseerd personeel vanuit de GGZ instelling of naasten van de client om mee te rijden wanneer dit nodig is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel het vervoer zelf op kleine schaal succesvol is, bestaat er op dit moment onvoldoende draagvlak bij externe partijen om de vervoersdienst een zelfstandig opererende unit te maken. Indien voortzetting gewenst is zal aansluiting moeten worden gezocht bij bestaande/nieuw te ontwikkelen alternatieven. Het project zal vooralsnog geen actief vervolg krijgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

GGZ vervoer is momenteel in Twente een vraagstuk waarbij in de praktijk onvoldoende passende antwoorden worden geboden. Cliënten worden te vaak vervoerd met een ambulance of met een reguliere taxi. Een goede klantvriendelijke middenweg is er eigenlijk niet.

 

Het moet vriendelijker, doortastender en professioneler kunnen, zo vinden ook cliëntenraden. Wanneer cliënten met een ambulance worden vervoerd (ook vaak op niet acute momenten) is er geen GGZ gespecialiseerde begeleider en krijgen cliënten niet te horen wat er te wachten staat. Wij willen graag een passend alternatief ontwikkelen en bieden in het GGZ vervoer. Deze vervoersdienst zal aansluiten op de cliënt die goed wordt voorbereid op wat er te wachten staat en op adequate wijze gekalmeerd wordt. Niet alleen voor cliënten zal dit zeer prettig zijn, maar ook voor familieleden wanneer je geliefde met een professional mee gaat in een onopvallende, neutrale auto in plaats van in een ambulance en de gehele buurt weet wat er aan de hand is.

 

GGZ vervoer zal wel ontwikkeld moeten worden tot een breed gedragen project waarbij het alleen gaat om niet acuut vervoer. Wij willen graag in samenwerking met de autobranche een gespecialiseerde auto ontwikkelen. Wij hebben Ford-dealer Auto Fischer BV te Enschede bereid gevonden samen met ons een passend vervoersmiddel te ontwerpen en deze blijvend aan te passen waar nodig. Het doel is dit GGZ vervoersmiddel aan te passen aan de wensen van de chauffeurs en cliënten. De tijd is nu rijp voor een passend GGZ vervoersinitiatief in Oost Nederland. Er is draagvlak om een oplossing te creëren bij alle stakeholders. Deze oplossing bieden wij graag. Daarnaast willen wij ook lobbyen bij gemeenten, zorgkantoren en politie zodat GGZ-vervoer een breed gedragen, kostenacceptabele vervoersdienst wordt voor alle verwarde personen en men niet afhankelijk is van GGZ aanbieders of geldkwesties.

 

Wij willen graag in kaart brengen en analyseren over hoeveel ritten het gaat, wat maatschappelijk uitgespaard kan worden en hoe wij onze kwetsbare doelgroep kunnen helpen door het vervoer ondersteunend te laten zijn aan het herstel in plaats van dat het een stressvolle ervaring oplevert.

 

Het einddoel is dat we graag willen weten wat de best mogelijke manier van vervoer is en voor welke cliënten. Dit antwoord zoeken wij in interviews met cliënten (en familie) van de grotere GGZ instellingen. Wat is nu juist de wens van de cliënt? Hoe zijn ze in aanraking gekomen met vervoer? Hoe denken cliënten zelf dat het beter en veiliger kan?

 

Vraagstukken die wij willen gaan beantwoorden en waar wij oplossingen voor willen ontwikkelen:

 

1. Wat is het best passende en meest veilige vervoersmiddel voor GGZ cliënten.

2. Beslisbomen en protocollen voor chauffeurs, wanneer rijden we wel/niet of met extra personeel.

3. Wat vinden GGZ cliënten nu belangrijk aan het vervoer en hoe denken zij dat het beter kan.

4. We willen lezingen geven en lobbyen om vervoer op de agenda bij zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten te krijgen.

5. Hoe laten we veiligheid en klantvriendelijk GGZ vervoer hand in hand gaan.

6. Hoe creëren we een financieel acceptabel concept?

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website