Projectomschrijving

Doel

Wij willen graag een passend alternatief ontwikkelen en bieden in het ggz vervoer. Deze vervoersdienst zal aansluiten op de cliënt die goed wordt voorbereid op wat er te wachten staat en op adequate wijze gekalmeerd wordt. Niet alleen voor cliënten zal dit zeer prettig zijn, maar ook voor familieleden wanneer je geliefde met een professional mee gaat in een onopvallende, neutrale auto in plaats van in een ambulance en de gehele buurt weet wat er aan de hand is.

Uitvoering

De pilot GGZ client vervoer Twente is op 22 september 2018 afgerond, na vier maanden te hebben gedraaid. Wij hebben tijdens de pilot gewerkt aan verschillende vraagstukken met betrekking tot passend vervoer voor verwarde personen. Zo heeft betrokken personeel de training MHFA gevolgd en is er onderzoek gedaan naar een zo veilig en humaan mogelijk vervoersmiddel. Er is een bus aangeschaft, aangepast en ingericht. Tijdens de pilot zijn er 11 inter-klinische ritten uitgevoerd tussen locaties van GGZ instelling Mediant in Hengelo en Enschede. Al deze ritten zijn succesvol te noemen. Clienten zijn in een onopvallend en veilig vervoersmiddel naar plaats van bestemming gebracht. De ritten zijn uitgevoerd door personeel met ruime ervaring in het werken met GGZ clienten en zijn met minimaal 2 personen aanwezig geweest tijdens de ritten. Hierbij is ten alle tijden de mogelijkheid voor gespecialiseerd personeel vanuit de GGZ instelling of naasten van client om mee te rijden wanneer dit nodig is.

Conclusie

Hoewel het vervoer zelf op kleine schaal succesvol is, bestaat er op dit moment onvoldoende draagvlak bij externe partijen om de vervoersdienst een zelfstandig opererende unit te maken. Indien voortzetting gewenst is zal aansluiting moeten worden gezocht bij bestaande/nieuw te ontwikkelen alternatieven. Het project zal vooralsnog geen actief vervolg krijgen.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website