Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Stadsdeel Loosduinen ervaren bewoners hinder van medebewoners met een sociaal kwetsbare achtergrond. Er is ook sprake van een stijging in het aantal meldingen van overlast van verwarde personen. VOOR Welzijn, Zorgbelang en Pink Donut hebben de handen ineengeslagen om deze problematiek met partners, met ervaringsdeskundigen en de wijkbewoners aan te pakken. We stellen de volgende aanpak voor: opleiden en koppelen van ervaringsdeskundige wijkgidsen aan 20- 25 mensen met psychiatrische kwetsbaarheid zodat zij weten wat er in de wijk aan ondersteuning mogelijk is. Ook willen we met alle betrokken organisaties in de wijk een lerend netwerk vormen dat uitgaat van de vraag en behoefte van de doelgroep. Onze aanpak sluit aan bij bouwsteen 1 Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving en 2 Preventie en levensstructuur doordat we werken met ervaringsdeskundigen en een netwerk in de opbouwen van sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen. We leveren ook een bijdrage aan bouwsteen 3 Vroegtijdige signalering. De wijkgidsen kunnen door hun aanwezigheid in de wijk een belangrijke rol krijgen in het opsporen van bewoners die de grip op hun leven dreigen kwijt te raken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website