Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de forse toename van het aantal situaties rondom personen met verward gedrag zijn de Kempengemeenten van mening dat vroeg signalering ertoe bijdraagt dat dergelijke situaties niet escaleren.

 

De Kempengemeenten willen een project starten gericht op het bieden van eerste hulp bij personen met verward gedrag. Naast het feit dat er een stigma heerst rondom personen met verward gedrag, weten mensen die te maken krijgen met situaties rondom personen met verward gedrag doorgaans niet hoe te handelen.

 

Het project richt zich op training van professionals (ambtenaren, politie en medewerkers van zorginstellingen) en burgers. De training die wordt ingezet is de training genaamd “Mental Health First Aid” (hierna MHFA). Het trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is.Deze cursus richt zich dus niet louter op professionals. Het is een training waar eenieder baat bij heeft.

 

Middels training zijn burgers en professional beter in staat om te reageren en in te grijpen in situaties waarbij personen verward gedrag vertonen. Door de opgedane kennis verwachten wij afname van stigma's over personen met verward gedrag.

 

Gedurende het project worden een aantal van de cursisten opgeleid tot trainer (train-de-trainer principe). Daardoor vindt kennisoverdracht niet enkel en alleen plaats tijdens het project. Ook na het project vindt er kennisoverdracht plaats aan nieuwe groepen professionals en burgers. Op die manier bereiken we zo veel mogelijk mensen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website