Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting / Summary

Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Amstelland worden professionals in de (semi) publieke sector (bv ambtenaren en politie), vrijwilligers en burgers in de regio Amstelland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag.

 

De cursus die wordt ingezet is het evidence based programma ‘Mental Health First Aid’ (zie bijgevoegde informatie over achtergronden en inhoud van dit programma). Het trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Het project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag. GGZ inGeest zal in dit project samen optrekken met de vijf bij de regio aangesloten gemeenten. Deze gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.

 

Zoals reeds wetenschappelijk bewezen zal MHFA een directe bijdrage leveren aan enkele van de genoemde bouwstenen voor een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag:

 

1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

Binnen het project worden ook ervaringsdeskundigen ingezet als trainer. De leefwereld van mensen met psychische problemen en mensen met verward gedrag staat centraal in de training. Door meer begrip voor deze leefwereld te ontwikkelen wordt het mogelijk om mensen vanuit empathie en betrokkenheid te laten reageren. Wat speelt bij de betreffende persoon, wat is de

invloed van de psychische problemen, en hoe kan hier zo goed mogelijk op gereageerd worden?

2. Preventie

Eerste hulp bij mensen met psychische problemen en verward gedrag heeft een sterk preventief karakter. Door vroegtijdige signalering en adequaat handelen wordt verergering van klachten en de-escalatie in veel gevallen voorkomen. Ook draagt het programma bij aan suïcide-preventie. Jaarlijks plegen ongeveer 1900 mensen zelfmoord in Nederland. De regio Amstelland wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid. Ook binnen GGZ inGeest is suïcidepreventie (zero-suïcide mindset) speerpunt.

 

3. Vroegtijdige signalering

Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vier mensen te maken krijgt met psychische problemen. Door vroegtijdige signalering en vroegtijdig handelen kan veel leed worden voorkomen. De cursus is sterk gericht op vroegsignalering van veelvoorkomende psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, psychose, middelengebruik en bv eetstoornissen.

 

4. Informatievoorziening

Belangrijk onderdeel van het programma is informatievoorziening over psychische problematiek en verward gedrag. Meer bekendheid met deze problematiek zal leiden tot meer begrip en handelingsbereidheid bij mensen.

 

Samenwerking

Diverse gemeenten uit de veiligheidsregio werken sinds 2017 samen aan het ontwikkelen van een regionale aanpak voor mensen met verward gedrag.

De MHFA-projectgroep zal onder meer bestaan uit de volgende leden: Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn en GGZ inGeest.

 

Regio Amstelland

Het inwonersaantal van de regio is ± 179.030

GGZ inGeest vraagt subsidie aan om in de regio Amstelland professionals in de (semi) publieke sector, vrijwilligers en burgers volgens het programma MHFA op te leiden. Dit doen we voornamelijk door de 12 uur durende cursus aan te bieden aan verschillende doelgroepen.

We willen ons richten met name op mensen die werkzaam zijn in publieke functies, zoals bv. loketmedewerkers bij gemeenten en DWI en werknemers Openbaar Vervoer, vrijwilligers en burgers.

 

Tijdsplanning

Begin 2018 is een start gemaakt met het benaderen van belangrijke samenwerkingspartners in Amstelland. De meeste partners reageren positief. Daadwerkelijke uitvoer van het MHFA-programma zal in juni 2018 van start gaan. De planning is in een jaar tijd 7 groepen te trainen met het MHFA-programma. GGZ inGeest ziet deze aanvraag als een stimulering voor hetgeen reeds in gang is gezet. Na afloop van het project zoals hier beschreven zien wij het MFHA niet als beëindigd maar als een eerste stap om het programma over de hele regio uit te rollen.

GGZ inGeest heeft zich hiertoe daadwerkelijk gecommitteerd. Dit blijkt dit ook uit de 3 jarige licentieovereenkomst die GGZ inGeest met de MFHA Nederland heeft gesloten.

De subsidie zien wij als een stimulering waarin wij de netwerken, de ervaring en de deskundigheid opbouwen. Dit vraagt tijdelijk extra inzet van medewerkers.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website