Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk GGZ-er is onderdeel van de het project GGZ in Wijk. Er is een nauwe samenwerking ontstaan tussen Altrecht, Impegno, HandjeHelpen, Kwintes en het Sociale Wijkteam. Het uitgangspunt is te zorgen dat personen met verward gedrag niet tussen het wal en schip vallen en vroeg mogelijk en dichtbij mogelijk ondersteuning krijgen. Om dit te bereiken heeft de wijk GGZ-er ook een goede verbinding gelegd tussen het veiligheids- en het zorgdomein. De wijk GGZ-er is met haar expertise ook een goede aanvulling en sparringspartner voor het Sociaal Wijkteam.

Een belangrijk onderdeel van de casuïstiekoverleggen is het tijdig op- en afschalen tussen formele- en informele zorg. Door de inzet van de Wijk GGZ’er en GGZ in de wijk komt de doelgroep mensen verward gedrag eerder in beeld. De pilot is gestart in 1 van de 12 kernen van Stichtse Vecht, maar wordt nu ook ingezet en uitgebreid naar de andere kernen van Stichtse Vecht.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Door registratie van de meldingen (met betrekking tot de doelgroep verwarde en/of overspannen personen in Maarssenbroek) krijgen we aan het eind van de pilot een beeld van zowel in omvang als aard van de problematiek;

We hebben een registratiesysteem ingevoerd, zodat we goed kunnen monitoren wat de leeftijd, geslacht, de aard van de problematiek en zorg van de doelgroep is.

 

• Er zijn heldere samenwerkingsafspraken tussen de partners over op- en afschalen en het proces van melding tot zorg. Hierdoor ontstaat een gestroomlijnd proces, waarbij iedere melding opgepakt wordt en indien nodig naar de juiste zorg wordt doorverwezen.

Tijdens de projectgroepen leren we elkaar kennen en zijn duidelijke afspraken gemaakt wie waarvan is en wanneer op- en afgeschaald kan worden. Dit wordt ook in de casuïstiek overleggen besproken. Daarnaast is er een werkwijze ontstaan van melding tot zorg.

 

• Door de cursus MHFA, voorlichting en een communicatieschema tussen politie en gemeente, woningbouwcorporaties en gemeente en huisartsen en gemeente wordt de problematiek eerder gesignaleerd en komen we tot daling van E33 meldingen en meldingen Meldpunt Zorg en Overlast.

Door de bekendheid van de Wijk GGZ’er komen er bij de toegang/sociaal wijkteam van de gemeente meer meldingen binnen dan eerder geprognosticeerd. Hierdoor bereiken we meer inwoners dan voorheen geschat. Daarnaast hebben 3 groepen professionals de cursus MHFA gevolgd, wat de handvatten geeft voor de beoogde doelgroep.

(Op dit moment zijn er nog geen E33 cijfers bekend)

 

• We stellen in februari 2019 een Wijk GGZ’er aan na evaluatie wordt besloten of we deze functie voortzetten.

Sinds februari is een wijk GGZ’er aangesteld, de tot nu toe geëvalueerde resultaten zijn erg positief. Elke maand komen er ongeveer 15 meldingen binnen, waar de Wijk GGZ’er “op af” gaat.

 

• Inwoners en organisaties weten waar de met meldingen terecht kunnen door Duidelijke communicatie over de lijnen voor een niet-acute melding, zodat er de melding direct bij de Toegang binnenkomen.

Meldingen van burgers komen nauwelijks mee binnen bij het Meldpunt Bezorgd (GGD), maar komen nu via de Toegang (tot nu toe 1 bij Meldpunt Bezorgd). Hieruit kunnen we afleiden dat de niet-acute meldingen op de juiste plaats terecht komen. Daarnaast hebben we voor de grootste melders (politie en woningbouwverenigingen) een presentatie gegeven en op papier gezet wat de nieuwe wijze van melden is.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

De gemeente Stichtse Vecht wil er samen met de drie GGZ-instellingen Altrecht, Kwintes, Impegno en Handjehelpen als maatjesproject voor zorgen dat personen met verward gedrag niet tussen het wal en schip vallen en zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning krijgen. Hiervoor willen we zorgen voor een sterke lokale keten, waarbij de politie ontlast wordt met zorggerelateerde meldingen. Dit willen we bereiken door bij een melding ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk iemand op af gaat om te kijken of de persoon ondersteuning wil en welke ondersteuning nodig is. Hiervoor nemen we ook de tijd om vertrouwen op te bouwen te kijken welke ingang het beste is. En als het weer beter met iemand gaat, houden we wel een vinger aan de pols. Dit als het nodig door een professional, maar waar mogelijk door een vrijwilliger of doordat inwoners elkaar ondersteunen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website