Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Midden-Brabant willen de gemeenten dat professionals en vrijwilligers in de wijken deskundig zijn in het herkennen en bejegenen van personen met verward gedrag. Het gaat om:

het hebben van basiskennis (hoe signaleren en wat te doen), het hebben van aanvullende vaardigheden zoals gespreksvoering en het maken van afspraken met een persoon met (risico op) verward gedrag.

 

In samenwerking hebben drie regionale instellingen (Indigo Brabant, RIBW Brabant en GGD Hart voor Brabant) op deze vraag ingespeeld; zij zijn licentiehouder voor de regio’s West en Midden Brabant. We zijn aan de slag gegaan met de evidence based methodiek Mental Health First Aid (MHFA), een ‘EHBO-cursus voor psychische problemen’. De MHFA-cursus leert hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen met informatie over de meest voorkomende psychische problemen en het aanleren van vaardigheden zoals hoe te handelen in een crisissituatie (zie ook www.mhfa.nl ).

Er is deskundigheidsbevordering (MHFA) gerealiseerd voor in totaal 145 deelnemers, veelal professionals, verspreid over de gehele regio Hart van Brabant. De cursussen werden verzorgd voor professionals in de 0e en 1e lijn, medewerkers van gemeenten, vrijwilligers in de wijk (buurtpreventie, wijkcentra, buurtbemiddeling) en andere belangstellenden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft betrekking op 1 van de 9 bouwstenen welke door het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ werden ontwikkeld en wel bouwsteen 3: vroegtijdige signalering. De doelstelling van het project is de deskundigheid van een grote groep professionals en vrijwilligers in de wijken van de gemeenten in Midden-Brabant te vergroten in het herkennen (kennis) en bejegenen (omgaan met) van personen met (potentieel) verward gedrag. Met de methodiek MHFA (Mental Health First Aid), zijn van 1 december 2017 tot 1 oktober 2018 in totaal 12 cursussen MHFA verzorgd. In totaal zijn 145 deelnemers, veelal professionals, getraind in de 9 gemeenten van de regio Hart van Brabant en zij hebben een MHFA-certificaat ontvangen.

- Er is overwegend veel enthousiasme bij de deelnemers aan de cursus. Cursisten geven in hun evaluaties scores van 3,5 tot 4,5 op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). Het gemiddelde ligt rond 4. Sporadisch komt een score van 2,5 of 3 voor. Een van de knelpunten blijkt het verwachtingspatroon van de deelnemers te zijn. Er is sprake van ‘overkwalificatie’ van deelnemers en meerdere cursisten rekenen ten onrechte op een hulpverleningscursus gaat. Gaandeweg zijn wij hier beter op in gaan spelen.

- Een andere conclusie is dat het (voor deelnemers gratis) cursusaanbod tot snelle inschrijving leidt. Naarmate de eerste cursusdag echter dichterbij komt haken relatief veel mensen af; er is geen (financiële) stok achter de deur! Het lukt mede daarom bijna niet de groepen tot het maximum van 15 vol te krijgen. Het is aan te bevelen bij de planning van aantallen hiermee rekening te houden of maatregelen te nemen (afmeldingskosten).

In deze periode werden veel ervaringsdeskundigen en medewerkers van de licentiehouders (Indigo Brabant, RIBW Brabant en GGD Hart voor Brabant) opgeleid zodat de pool momenteel 13 trainers telt. Het organiseren van cursussen is voor de licentiehouders een vliegwiel geworden voor verbetering en intensivering van de onderlinge samenwerking. Een ander resultaat is de combinatie van trainers (2 per cursus) vanuit diverse instellingen. De verschillende invalshoeken geven een breder en gevarieerder beeld van het signaleren en omgaan met verwarde gedragingen aan de cursusdeelnemers en verrijkt de visie en vaardigheden van de trainers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voortzetting uitrol MHFA training aan professionals en vrijwilligers in Tilburg en verbreding naar de gehele regio Midden- Brabant.

 

De gemeenten in Midden-Brabant hebben aangegeven dat het wenselijk is dat professionals en vrijwilligers in de wijken allemaal deskundig zijn op het herkennen (kennis) en bejegenen (omgaan met) van (potentieel) personen met verward gedrag. Het gaat hierbij om zowel het hebben van basiskennis (hoe te signaleren en weten wat te doen) als ook het hebben van aanvullende vaardigheden zoals het voeren van een gesprek met een persoon met verward gedrag en maken van afspraken met een persoon die het risico loopt op het hebben van verward gedrag. De wijze waarop deze kennis en vaardigheden over hoe te handelen bij mensen met verward gedrag kan worden aangeleerd is middels de cursus MHFA (Mental Health First Aid). MHFA is een EHBO cursus waar je leert eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. In de training wordt informatie gegeven over psychische klachten. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden en wordt geleerd hoe te handelen wanneer iemand in een crisissituatie verkeert. Indigo Brabant, RIBW Brabant en GGD Hart voor Brabant willen gezamenlijk 11 trainingen aanbieden in alle regiogemeenten in Midden-Brabant (Dongen, Gilze Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). Het gaat totaal om ongeveer 180 cursisten afkomstig uit het sociaal domein in de gemeenten en wijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website