Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is het herontwerp van een onderwijsprogramma naar een actueel, multidisciplinair onderwijsprogramma gericht op het omgaan met mensen met verward gedrag voor de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening.

Werkwijze

Het project heeft 4 fases:

 1. Ontwikkeling van bouwstenen voor het onderwijsprogramma.

  Onder andere door inzicht te krijgen in huidige ervaren knelpunten in de beroepspraktijk, inzicht in gewenste competenties en (stage)ervaringen van medisch hulpverleners.
 2. Aanpassen onderwijs.

  We formuleren competenties, toetsing en inhoud in samenwerking met het werkveld, ervaringsdeskundigen en onderwijskundigen.
 3. Testen onderwijs.

  Onderdelen van het onderwijsprogramma worden getest en bijgesteld.
 4. Implementatie van het vernieuwde onderwijsprogramma.

  Onderdelen van het vernieuwde onderwijsprogramma kunnen (na eventuele aanpassing) gebruikt worden als basis/aanvulling voor bij- en nascholing in de praktijk van zorg en veiligheid.

Deze fases worden doorlopen in nauwe samenwerking met het werkveld en ervaringsdeskundigen. Onderdelen van het vernieuwde onderwijsprogramma kunnen (na eventuele aanpassing) gebruikt worden als basis/aanvulling voor bij- en nascholing in de praktijk van zorg en veiligheid.

Opbrengsten

Het project heeft als eindproduct een actueel, multidisciplinair onderwijsprogramma gericht op het omgaan met personen met verward gedrag voor de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH). De totale omvang is 216 uur onderwijs gericht op het thema ‘verward gedrag’, geïntegreerd in de vier jaren van de opleiding. Het onderwijsprogramma voorziet in competenties (kennis, vaardigheden en attitude) om adequaat om te gaan met personen met verward gedrag, die een medisch hulpverlener direct kan oefenen tijdens het onderwijsprogramma en direct kan inzetten tijdens stages en de dagelijkse praktijk van de acute ketenzorg. In het onderwijsprogramma wordt gebruikt gemaakt van diverse werkvormen (o.a. kennisclips en virtual reality bril), toetsvormen (kennistoetsen, vaardigheidstoetsen en beroepsproducten) en ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie

Publicatie van de resultaten

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website