Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus Mental Health First Aid is uitgevoerd in de Westelijke Mijnstreek met als doelen: tegengaan van stigma, vergroten van kennisniveau en verhogen van handelingscapaciteit in een (crisis)situatie.

 

Uit de evaluatie blijkt dat de cursus enthousiast ontvangen is en dat deelnemers de cursus als een toegevoegde waarde hebben ervaren. Veel voorkomende reacties die uit de evaluatie komen zijn dat de cursus is laagdrempelig is, dat ook cursisten met kennis en ervaring met de doelgroep vinden dat de cursus een toegevoegde waarde heeft, er meer kennis en begrip over een aantal psychiatrische ziektebeelden is, dat de inhoud van de cursus is ook te gebruiken in je privé leven en dat curisisten nu (beter) weten hoe te handelen bij een (crisis)situatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstellingen van het project zijn als volgt geformuleerd.

- Tegengaan van stigma

- Vergroten van kennisniveau

- Verhogen van handelingscapaciteit in een (crisis)situatie.

 

Iedere cursist heeft na de cursus een evaluatie formulier ingevuld. Uit de reacties is af te leiden dat cursisten enthousiast zijn over de cursus en dat zij dit als een toegevoegde waarde hebben ervaren. Veel voorkomende reacties die uit de evaluatie komen zijn:

- Cursus is laagdrempelig en vanuit elk “niveau” kan worden deelgenomen.

- Ook cursisten met kennis en ervaring met de doelgroep geven aan dat de cursus een toegevoegde waarde was.

- Meer kennis en begrip over een aantal psychiatrische ziektebeelden.

- De voorbeelden die gegeven worden zijn zeer divers zodat het handelen in een (crisis)situatie op bijna elk situatie toepasbaar is.

- Inhoud van de cursus is niet alleen toepasbaar vanuit een werkgerelateerde functie maar ook te gebruiken in je privé leven.

- Cursisten geven aan nu (beter) te weten hoe te handelen bij een (crisis)situatie.

 

Hiermee zijn de beoogde doelen bereikt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In december 2016 een plan van aanpak vastgesteld met daarin de voorgestelde werkwijze ten aanzien van personen met verward gedrag in de Westelijke Mijnstreek. Onze visie is daarbij om vooral te investeren in preventie en vroegtijdige signalering. In de aanpak willen we ons daarom vooral richten op die mensen, die de eerste signalen van verward gedrag kunnen zien. Dit gaat vooral om lokale partners, zoals de wijkverpleegkundige, de welzijnswerker, de huisarts en politie. De gemeenten Stein, Beek, Schinnen en Sittard-Geleen vormen gezamenlijk de subregio Westelijke Mijnstreek en werken nauw samen in de aanpak voor mensen met verward gedrag.

 

Met deze subsidie-aanvraag willen we professionals en burgers trainen om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. De training die wordt ingezet is “Mental Health First Aid”, hierna genoemd MHFA (www.mhfa.nl). Het trainingsprogramma richt op wat (niet te doen) en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

 

De cursus MHFA heeft in de Westelijke Mijnstreek de volgende doelstellingen:

 

• Tegengaan van stigma;

• Vergroten van het kennisniveau;

• Verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie.

 

Met deze cursus richten wij ons niet alleen op het bewerkstelligen van een persoonsgerichte houding ten aanzien van personen met verward gedrag bij professionals. Wij richten ons ook op onze inwoners die de directe omgeving van personen met verward gedrag vormen.

Om onze aanvraag en de bijdrage ervan aan een sluitende aanpak te bekrachtigen verwijzen we naar het plan van aanpak Westelijke Mijnstreek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website