Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Crisiskaart/Hulpkaart is er voor burgers door burgers om eigen te regie te voeren in situaties waarin zij kwetsbaar zijn. Een krachtig instrument dat voor velen van meerwaarde kan zijn. Middels dit voorstel denken wij een versnelling aan te kunnen brengen in de doorontwikkeling van de Crisiskaart/Hulpkaart zowel op lokaal als landelijk niveau. Door gebruik te maken van principes uit actieonderzoek en systeemdenken doen we recht aan de complexe omgevingen waarin de kaarten worden gemaakt. In onderdeel A richt het onderzoek zich op inzicht verkrijgen in succes- en faalfactoren in de implementatie van de kaart op lokaal niveau en het experimenteren met mogelijke interventies. In onderdeel B richten wij ons op het landelijk niveau en zoeken we naar een manier om landelijk kennis te delen en om binnen het netwerk samen te werken. Hierbij laten we ons leiden door de overeenkomsten tussen lokale praktijken, en blijft ruimte voor lokale verschillen. Binnen het project kan het digitale platform PsyNet/OZOVerbindzorg, waarin cliënten samen met hun zelfgekozen netwerk hun plan en kaart kunnen ontwikkelen en delen een verbindende factor zijn die ondanks lokale verschillen in de toepassing ook een generieke component toevoegd. Het Steunpunt GGZ heeft de module Crisiskaart samen met PsyNet ontwikkeld en hierdoor is deze zeer praktijkondersteunend geworden. Er is dan ook landelijk veel belangstelling voor. De vijf praktijkprojecten die al hebben aangegeven graag deel te nemen aan het project bij toekenning kunnen PsyNet hiervoor inzetten, maar ook nieuwe projecten (met of zonder PsyNet) kunnen deelnemen.

 

Ons samenwerkingsverband heeft een brede ervaring met de Crisiskaart, haar gebruikers, kennis en ervaring met actieonderzoek en nieuwe analysetechnieken, een beschikbare digitale versie van de Crisiskaart die al in gebruik is en veel ervaring met het samenwerken met eindgebruikers. De recente, landelijke ontwikkelingen rond de Crisiskaart/Hulpkaart hebben wij op enige afstand gevolgd. Dit biedt de kans om met een frisse blik in te stappen. Hoewel wij graag beide onderdelen uitvoeren, zijn wij ook zeker bereid tot samenwerking met andere partijen bijvoorbeeld als gekozen zou worden om de onderdelen te splitsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website