Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen van het project:

1) het bekendmaken van de crisis/hulpkaart in de regio Noord-Veluwe.

2) Opname van de kaarten in het systeem van de meldkamers (112).

3) Het opstellen van 50 crisis/hulpkaarten.

4) Borging van de crisis/hulpkaart na afloop van het project.

 

Er zijn veel contacten en overleggen nodig geweest om dit te bereiken. Het aansluiten bij/gebruikmaken van de mogelijkheden van OZOverbindzorg/Psynet is hier erg behulpzaam in geweest. Er wordt samen opgetrokken bij de implementatie van OZOverbindzorg en de crisis/hulpkaart.

De politie in de regio is enthousiast over de crisis/hulpkaart, hierdoor is er een overeenstemming bereikt om informatie van kaarthouders op te nemen. Hierbij wordt alleen informatie verstrekt waarvoor de kaarthouder toestemming heeft gegeven.

Het aantal kaarten is nog niet behaald. Na de belemmeringen die corona met zich meebrengt, worden er naar verwachting 50 aan toegevoegd.

De crisis/hulpkaart wordt een vast onderdeel van het Praktijkhuis Harderwijk/Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen van het project waren:

1) het bekendmaken van de crisiskaart en de hulpkaart bij hulpverleners en inwoners van de regio Veluwe en Veluwevallei (gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Barneveld).

2) Opname van de benaderingsinformatie van kaartbezitters in het systeem van de meldkamers (112).

3) Het opstellen van 50 crisis of hulpkaarten.

4) Borging van de crisis/hulpkaart na afloop van het project.

 

Ad 1) Na een valse start in verband met de verwarring die is ontstaan na het invoeren van de hulpkaart en het (tijdelijke) wegvallen van de landelijke ondersteuning (i.v.m. stoppen aanjaagteam) is nu uiteindelijk de crisis/hulpkaart bekend bij de hulpverlening en veel inwoners. Er zijn veel contacten en overleggen nodig geweest om dit te bereiken. Het aansluiten bij/gebruikmaken van de mogelijkheden van OZOverbindzorg/Psynet is hier erg behulpzaam in geweest. Er wordt samen opgetrokken bij de implementatie van OZOverbindzorg en de crisis/hulpkaart.

 

Ad 2) De politie in de regio is erg enthousiast over de crisis/hulpkaart, hierdoor is er een overeenstemming bereikt om informatie van kaarthouders op te nemen in het systeem dat gehanteerd wordt bij meldingen op naam of adres. Hierbij wordt alleen informatie verstrekt waarvoor de kaarthouder toestemming heeft gegeven (dit is vastgelegd in het digitale systeem).

 

Ad 3) Het aantal kaarten staat nu op 12 stuks, 4 zijn er in proces en worden binnenkort afgerond. Hier worden, na de belemmeringen die corona met zich meebrengt, er nog naar verwachting 50 aan toegevoegd. Twee instellingen (Eleos en EBCzorg) hebben aangegeven dat zij de hulpkaart als vast aspect willen opnemen voor al hun cliënten. In eerste instantie gaat het om twee locaties. Er stonden al afspraken gepland, maar door de maatregelen ivm het coronavirus zijn deze tot nader order uitgesteld.

 

Ad 4) De crisis/hulpkaart wordt na afloop van het project een vast aspect van het Praktijkhuis Harderwijk/Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe. De start van het Praktijkhuis is uitgesteld tot na de corona maatregelen. De medewerkers van het Praktijkhuis zijn ervaringsdeskundigen die de training tot consulent hebben gevolgd. De vrijwilligers die bij het Praktijkhuis betrokken zijn worden in het najaar getraind tot consulent.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het betreft een aanvraag voor een crisiskaartproject voor de regio Veluwe & Veluwevallei. Deze aanvraag is tot stand gekomen door de vraag naar crisiskaarten vanuit GGZ instellingen en gemeenten in deze regio. Het project wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen en herstelmedewerkers die verbonden zijn aan de Stichting Herstelproces. Het doel is om de crisiskaart beschikbaar te stellen aan iedereen die daar behoefte aan heeft. De potentiële kaarthouders worden doorverwezen door zowel GGZ instellingen als gemeenten.

Dit project is gebaseerd op samenwerking met alle mogelijke instanties en organisaties in de betreffende regio en zal aansluiten bij de verschillende projecten rondom het thema Mensen met verward gedrag die bij de verschillende gemeenten opgestart worden/zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website