Over dit programma

Tijdens het voorjaarscongres 2022 van het NVvP vertelden we samen met Hannah Hollestelle (commissielid Onderzoeksprogramma ggz) en Mariken de Koning (projectleider)  over subsidiemogelijkheden voor geestelijke gezondheid. Download hier de flyer waarop aankomende subsidiemogelijkheden voor ggz te vinden zijn. Download hier de flyer 'In 10 stappen subsidie aanvragen'.

Centrale thema’s

Het onderzoeksprogramma bestaat uit 3 centrale thema’s:

 • vroege herkenning en behandeling
 • gepersonaliseerde zorg
 • implementatie- en praktijkprojecten

Budget en looptijd

De minister van VWS heeft € 10 miljoen ter beschikking gesteld voor de periode 2016-2017. In 2018 is nogmaals € 5 miljoen voor één jaar toegezegd. In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg is aangekondigd dat het Onderzoeksprogramma ggz naar verwachting voor de periode 2019-2022 wordt voortgezet. Daarom heeft het onderzoeksprogramma in november 2018 een subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de ggz gepubliceerd onder voorbehoud van financiering. Vanuit deze subsidieoproep zijn 5 projecten gehonoreerd en zijn gestart in 2020.

Inmiddels heeft het ministerie van VWS € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2019 tot en met 2025. Daardoor kan het onderzoeksprogramma beter aansluiten bij de meerjarige plannen en de behoeften van ggz-partijen. In de komende periode vinden er gesprekken plaats met ggz-partijen die betrokken zijn bij de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie. Deze gesprekken vormen de basis voor toekomstige subsidierondes.

Cliëntenparticipatie

In de ggz is groeiende aandacht voor participatie in zorg en onderzoek van cliënten en hun naasten. In dit programma willen we deze tendens nadrukkelijk stimuleren en positioneren. Projecten die binnen het programma gefinancierd worden, dienen aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen onderzoek/project.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) opgezet. Het panel bestaat uit circa 50 betrokken cliënten en naasten die ervaring hebben met aandoeningen of thema’s die aan bod komen in het ggz-onderzoek. De panelleden worden ingezet om te beoordelen of subsidieaanvragen die worden ingediend bij het Onderzoekprogramma ggz voldoende relevant zijn vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Daarnaast beoordelen zij ook of cliënten en naasten voldoende worden betrokken bij het onderzoek.

  Nieuws

  Meer informatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website