Over dit programma

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Ga direct naar de:

Achtergrond

De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door personen met verward gedrag toe. Er is aandacht nodig voor alle facetten van de ondersteuning en opvang van en de zorg voor deze personen, om op tijd passende hulp te bieden en overlast voor anderen te beperken. Dat is waar het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) op inspeelt.

Lokale sluitende aanpak

Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het Actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerking tussen deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. Voorwaarde is dat de projecten en initiatieven domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn. Daarnaast moeten ze gebaseerd zijn op de 9 bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt binnen het Actieprogramma subsidie aanvragen voor de implementatie van de 9 bouwstenen voor het ontwikkelen van een lokale sluitende aanpak van verward gedrag. Daarnaast worden toepassingsgerichte projecten gefinancierd op het gebied van onder andere opleidingen, maatschappelijke acceptatie, zelfredzaamheid, melding, gepast vervoer en eerste opvang. De resultaten van de projecten worden gemonitord en geëvalueerd. De subsidie-instrumenten en de criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, worden uitgebreid beschreven bij de specifieke subsidieoproepen. Een compleet overzicht van alle openstaande subsidieoproepen vindt u in de subsidiekalender.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website