U kunt bij ZonMw subsidie aanvragen binnen openstaande subsidieoproepen. Sommige subsidieoproepen richten zich specifiek op gemeenten. Andere subsidieoproepen zijn niet direct op gemeeenten gericht, maar mogelijk wel interessant voor u.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van relevante subsidieoproepen, informatiebijeenkomsten en ander nieuws? Abonneert u zich dan op één of meer van onze thematische nieuwsbrieven en volg ons op LinkedIn of Twitter.

Subsidiekalender

Een overzicht van alle openstaande subsidieoproepen vindt u in de ZonMw-subsidiekalender.

Subsidieprogramma's gericht op gemeenten

Subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Meisjes in zandbak

Voor het nieuwe programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd nodigen wij regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van jeugd van harte uit om een aanvraag in te dienen voor een startimpuls. Met deze impuls vormen zij een regionale kenniswerkplaats jeugd en bepalen zij gezamenlijk de doelen en inhoudelijke projecten van de werkplaats. De werkplaatsen werken aan het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van de jeugd. Naast mogelijkheden voor de huidige academische werkplaatsen jeugd, zijn er ook subsidiemogelijkheden voor nieuwe regio’s om een kenniswerkplaats jeugd te vormen.

Lees meer

Subsidie voor de aanpak van mensen met verward gedrag

U kunt verschillende subsidies aanvragen die u helpen bij het realiseren van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. U kunt bijvoorbeeld uw gemeentelijke hulpverleners (zoals sociale wijkteams en buurtteams) extra opleiden op het gebied van ggz, zodat zij goed uitgerust zijn om de extra taken die er na de transitie bij zijn gekomen uit te voeren. Of hulp inschakelen van een expert met een voucher.

Bekijk alle subsidiemogelijkheden

Gemeentelijke experimenten multiprobleemgezinnen met maatwerk-aanpak

Probleemgezin

De subsidieoproep Gemeentelijke experimenten multiprobleemgezinnen is onlangs opengesteld! Hierin kunnen gemeenten zich aanmelden om deel te nemen aan experimenten met een vernieuwende en innovatieve aanpak rond hun 20 meest complexe multiprobleem-gezinnen.

Lees meer over de subsidieoproep

Subidieoproep Wijkgericht werken

Spelende kinderen

De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Wat werkt voor de jeugd is opengesteld. Voor deze oproep kunnen onderzoeksvoorstellen ingediend worden waarmee de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen verbeterd wordt. Indienen kan tot 12 september 14.00 uur.

Lees meer over de subsidieoproep

Contact

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.

Portretfoto Eline Evelo

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 50 41
avg@zonmw.nl
Marie-José van Rooy

Marie-José van Rooy

Adviseur

+31 70 349 52 19
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website